Tổng cục Thuế đôn đốc thu ngân sách những tháng cuối năm 2018

PV.

Tại Công văn số 3710/TCT-VP ngày 28/9/2018, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các phòng, chi cục thuế trên địa bàn tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được giao.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu NSNN được giao.
Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu NSNN được giao.

Tổng cục Thuế giao các Cục Thuế theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN), qua đó, xác định rõ các nguồn thu, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, kiến nghị với UBND duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo chống thất thu thuế trên địa bàn.

Cục Thuế các tỉnh, thành phố rà soát và giao chỉ tiêu nhiệm vụ thu NSNN và thu ngân sách trung ương trong quý IV/2018 làm cơ sở để cơ quan Thuế các cấp triển khai quyết liệt công tác thu trong những tháng nước rút cuối năm, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN và hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trung ương năm 2018.

Cùng với đó, cơ quan Thuế các cấp tiếp tục đẩy mạnh đôn đốc, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế, tập trung kiểm tra các tờ khai có sự mâu thuẫn, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp; Chủ động đôn đốc doanh nghiệp nộp đúng, đủ, kịp thời tiền thuế vào NSNN. Kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp vi phạm quy định về kê khai thuế, thực hiện ấn định thuế đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật về thuế theo đúng quy định.

Bên cạnh các các giải pháp nêu trên, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; Tổ chức phân công, giao nhiệm vụ đôn đốc, cưỡng chế thu nợ cụ thể cho từng lãnh đạo cục trưởng, trưởng phòng, chi cục trưởng, đội trưởng và từng cán bộ tham gia công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ; Thực hiện công khai trên báo chí trung ương hoặc địa phương và trên website của ngành Thuế đối với người nộp thuế nợ quá 90 ngày và thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Ngoài ra, cơ quan Thuế các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; Kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa, xử lý kịp thời đối với những hành vi gây phiền hà, sách nhiễu trong thực thi công vụ; Phối hợp cơ quan công an trao đổi thông tin, hồ sơ làm rõ các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế và xử lý nghiêm các doanh nghiệp bỏ trốn, tẩu tán tài sản, cố tình chiếm đoạt tiền thuế.