Tổng cục Thuế: Người dân, doanh nghiệp cần nhanh chóng gửi giấy gia hạn nộp thuế

PV.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho biết, tính đến 28/7/2020 toàn hệ thống thuế đã tiếp nhận được hơn 171.555 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, với tổng số tiền thuế được gia hạn là 53.400 tỷ đồng. Theo quy định của Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ, hạn nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất là ngày 30/7/2020, do đó người nộp thuế cần nhanh chóng gửi giấy đề nghị để bảo đảm quyền lợi của mình.

Theo đó, để doanh nghiệp và người nộp thuế biết và chủ động thực hiện quyền lợi của mình, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tổ chức tuyên truyền đầy đủ nội dung chính sách gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất tới toàn thể người nộp thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế, từng địa bàn quản lý thuế chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, chi nhánh, văn phòng đại diện của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định số 41/2020/NĐ-CP. Việc phối hợp này được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục theo nhiều hình thức, đảm bảo mọi người nộp thuế tiếp cận và hiểu rõ phạm vi, đối tượng, thời hạn, trình tự, thủ tục thực hiện chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất để người nộp thuế thực hiện đúng và kịp thời chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tháo gỡ khó khăn về tài chính cho người nộp thuế.

Cùng với đó, Tổng cục Thuế đã thực hiện nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin, hướng dẫn người nộp thuế nộp giấy đề nghị gia hạn theo nhiều phương pháp như: Thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, cổng dịch vụ công quốc gia, qua đường bưu điện và tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan thuế. Cơ quan thuế cũng đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin vận hành thông suốt 24/7, tạo điều kiện để người nộp thuế.

Đồng thời, Tổng cục Thuế đã có văn bản hướng dẫn các cục thuế về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP đảm bảo đồng bộ, thống nhất chủ trương chính sách của Nhà nước từ khâu nộp giấy đề nghị gia hạn, tiếp nhận, xử lý thông tin trên giấy đề nghị gia hạn để thực hiện gia hạn cho người nộp thuế theo đúng quy định.

Để đôn đốc người nộp thuế thực hiện gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, cơ quan thuế đã gửi email thông báo đến 100% doanh nghiệp trên địa bàn. Ngành thuế sẽ tiếp tục bố trí người để tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, bảo đảm tất cả người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế đều được hưởng lợi.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, mặc dù thời hạn chót tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đã đến rất gần, nhưng số hồ sơ gửi đến cơ quan thuế vẫn khá thấp so với dự tính ban đầu. Tổng hợp nhanh của Tổng cục Thuế cho thấy, đến ngày 28/7, cơ quan thuế đã tiếp nhận 171.555 giấy đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất. Trong đó, số giấy đề nghị gia hạn của doanh nghiệp là 119.119 giấy đề nghị; số giấy đề nghị của cá nhân kinh doanh là 52.436 giấy đề nghị.

Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn là 53.400 tỷ đồng. Trong đó, số thuế GTGT của doanh nghiệp được gia hạn là 28.913 tỷ đồng; số thuế TNDN của doanh nghiệp được gia hạn là 20.508 tỷ đồng; tiền thuê đất được gia hạn là 3.381 tỷ đồng; Thuế GTGT và TNCN của hộ và cá nhân kinh doanh được gia hạn là 597 tỷ đồng.

Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn là 53.400 tỷ đồng. Trong đó, số thuế GTGT của doanh nghiệp được gia hạn là 28.913 tỷ đồng; số thuế TNDN của doanh nghiệp được gia hạn là 20.508 tỷ đồng; tiền thuê đất được gia hạn là 3.381 tỷ đồng; Thuế GTGT và TNCN của hộ và cá nhân kinh doanh được gia hạn là 597 tỷ đồng.

Do đó, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tiếp tục tăng cường tuyên truyền đến người nộp thuế, bố trí nhân lực, đặc biệt là cán bộ phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin, bộ phận “một cửa” để tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của tổ chức, cá nhân. Cơ quan thuế đề nghị tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn theo Nghị định số 41/NĐ-CP cần gửi giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế thông qua ứng dụng dịch vụ thuế điện tử, qua Cổng dịch vụ công quốc gia, qua bưu điện, hoặc đến trực tiếp đến cơ quan thuế để làm thủ tục.