Tổng cục Thuế thông tin về mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân


Thời gian gần đây, báo chí và dư luận rất quan tâm về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho phù hợp với thực tế khi chỉ số giá tiêu dùng CPI đã tăng liên tục suốt thời gian qua. Ngày 31/8, Tổng cục Thuế đã có thông tin chính thức đến dư luận.

Tổng cục Thuế cho biết, đang phối hợp với đơn vị có thẩm quyền của Bộ Tài chính để nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo đúng quy định của Luật thuế TNCN.
Tổng cục Thuế cho biết, đang phối hợp với đơn vị có thẩm quyền của Bộ Tài chính để nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo đúng quy định của Luật thuế TNCN.

Theo Tổng cục Thuế, tại Luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có hiệu lực từ 1/7/2013 quy định mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm); Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Luật cũng quy định, trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.

Hiện nay, trong quá trình tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế TNCN, Tổng cục Thuế đã thường xuyên cập nhật chỉ số giá tiêu dùng (CPI) theo các công bố của Tổng cục Thống Kê để đảm bảo quản lý thuế theo đúng quy định của Luật

Bên cạnh đó, theo số liệu thống kê của ngành Thuế, lấy thời điểm quy chiếu là tháng 7/2013 (thời điểm Luật có hiệu lực thi hành) thì tính đến tháng 6/2019 CPI đã tăng thêm 18,17%, chưa đến mức phải điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo quy định của Luật thuế TNCN.

Tuy nhiên, theo chỉ đạo điều hành của Chính phủ, dự kiến mức tăng CPI năm 2019 khoảng dưới 4% dẫn đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có thể vượt trên 20% so với thời điểm thuế TNCN có hiệu lực.

Vì vậy, Tổng cục Thuế cho biết, đang phối hợp với đơn vị có thẩm quyền của Bộ Tài chính để nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo đúng quy định của Luật thuế TNCN cùng với việc rà soát đánh giá tổng kết toàn diện chính sách thuế TNCN để báo cáo Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét quyết định.

Tại hội nghị phổ biến về những điểm mới của Luật quản lý thuế sửa đổi (có hiệu lực từ 1/7/2020), được tổ chức ngày 27/8, nhiều vấn đề được các đại biểu quan tâm và đề nghị lãnh đại diện Tổng cục thuế trả lời. Trong đó, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, hiện đơn vị đang khẩn trương xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.  

Bộ Tài chính cho biết, Luật Thuế TNCN hiện hành (hiệu lực từ 1/7/2013) quy định, khi chỉ số giá tiêu dùng biến động ở mức cao hơn 20% thì Chính phủ sẽ trình Quốc hội để điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh.