Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 9 tháng đạt 352,61 tỷ USD

PV.

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, qua 9 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 352,61 tỷ USD, tăng 42,44 tỷ USD tương đương tăng 13,7%, so với cùng kỳ năm 2017.

 9 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 352,61 tỷ USD.
9 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 352,61 tỷ USD.
Qua 9 tháng đầu năm 2018, thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã đạt 352 tỷ USD. Trong đó, tính riêng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 230,43 tỷ USD, tăng 13,8% (tương ứng tăng 28,01 tỷ USD). Trong khi đó, trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước chỉ đạt con số khiêm tốn là 122,18 tỷ USD, tăng 13,4% (tương ứng tăng 14,43 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.
Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, tính đến hết tháng 9/2018, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 179,47 tỷ USD, tăng tăng 24,44 tỷ USD1, tương ứng tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong 9 tháng năm 2018 lên 126,63 tỷ USD, tăng 15,8% (tương ứng tăng 17,29 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 70,6% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.
Điện thoại và linh kiện đứng đầu trong 10 nhóm hàng có trị giá xuất khẩu lớn nhất trong 9 tháng đầu năm 2018 với trị giá đạt 36,69 tỷ USD; Đứng thứ hai là mặt hàng dệt may đạt 22,45 tỷ USD; Thứ ba là nhóm hàng máy vi thính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 21,58 tỷ USD...

Về nhập khẩu, tính đến hết tháng 9/2018, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 173,14 tỷ USD, tăng 11,6% (tương ứng tăng 18 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đạt 103,8 tỷ USD, tăng 11,5% (tương ứng tăng 10,72 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 59,9% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Nhóm mặt hàng máy vi thính, sản phẩm điện tử và linh kiện đứng đầu về trị giá nhập khẩu lớn nhất trong 9 tháng đầu năm 2018 với 30,81 tỷ USD; Thứ hai là nhóm hàng máy móc, thiết bị và phụ tùng khác với 24,58 tỷ USD; Đứng ở vị trí thứ ba là điện thoại và linh kiện...