Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước ước đạt 394,11 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm

PV.

Số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong 10 tháng đầu năm ước đạt 394,11 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 10 năm 2018, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước ước đạt 41,5 tỷ USD.
Tháng 10 năm 2018, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước ước đạt 41,5 tỷ USD.

Cụ thể, tính chung 10 tháng của năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước ước tính đạt 394,11 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu ước đạt 200,27 tỷ USD tăng 14,2% và nhập khẩu ước tính đạt 193,84 tỷ USD tăng 11,8%.

Trong đó riêng tháng 10 năm 2018, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước ước đạt 41,5 tỷ USD, tăng 2,1% so với tháng trước; trong đó trị giá xuất khẩu ước đạt 20,8 tỷ USD, giảm 1,5% và trị giá nhập khẩu ước đạt 20,7 tỷ USD, tăng 6,1%.

Trong đó, ước tính đến hết tháng 10/2018, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đứng đầu với ước tính đạt 40,69 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đó là dệt may ước đạt  25,15 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 24,28 tỷ USD, tăng 15,16% so với cùng kỳ năm trước...
Về hoạt động nhập khẩu, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt mức cao nhất trong 10 tháng với 34,61 tỷ USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước; Tiếp đó là máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng với 27,48 tỷ USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái; Điện thoại các loại và linh kiện đứng thứ 3 đạt 12,6 tỷ USD, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước...

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 10/2018 ước tính thặng dư 100 triệu USD. Qua đó, nâng mức thặng dư của Việt nam trong 10 tháng năm 2018 lên 6,42 tỷ USD.