Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam thiết lập mức kỷ lục mới 482,2 tỷ USD

PV.

Theo số liệu do Tổng cục Thống kê vừa công bố ngày 28/12, trong năm 2018, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam ước tính đạt 244,72 tỷ USD, tăng 13,8% so với năm 2017. Trong đó, có tời 5 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 10 tỷ USD.

 năm 2018, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam ước tính đạt con số kỷ lục 244,72 tỷ USD. Nguồn: Internet
năm 2018, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam ước tính đạt con số kỷ lục 244,72 tỷ USD. Nguồn: Internet

Ngày 28/12, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý IV và năm 2018. Theo đó, trong năm 2018, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam ước tính đạt con số kỷ lục 244,72 tỷ USD, tăng 13,8% so với năm 2017.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 69,20 tỷ USD, tăng 15,9%, chiếm 28,3% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 175,52 tỷ USD, tăng 12,9%, chiếm 71,7% (giảm 0,6 điểm phần trăm so với năm 2017). Năm 2018, khu vực kinh tế trong nước chuyển biến tích cực khi đạt tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cao hơn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài với tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu tăng lên so với năm 2017.

Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đã có 29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm tới 91,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, trong đó 9 mặt hàng đạt trên 5 tỷ USD, đặc biệt đã có tới 5 mặt hàng đạt trên 10 tỷ USD.

Đứng đầu là mặt hàng điện thoại và linh kiện đạt 50 tỷ USD; Thứ hai là hàng dệt may đạt 30,4 tỷ USD; Mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện đứng thứ 3 với 29,4 tỷ USD; Thứ tư là máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 16,5 tỷ USD; Giày dép đứng thứ 5 với 16,3 tỷ USD.

Theo Tổng cục Thống kê, tỷ trọng xuất khẩu của một số mặt hàng chủ lực vẫn thuộc về khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài. Cụ thể: Mặt hàng điện thoại và linh kiện chiếm 99,7%; Điện tử, máy tính và linh kiện 95,6%; Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng 89,1%; Hàng dệt may 59,9%.

Trong cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu năm 2018, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước tính đạt 123,7 tỷ USD, tăng 15,9% so với năm trước; Chiếm 50,5% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu (tăng 0,9 % so với năm 2017), trong đó, mặt hàng điện thoại và linh kiện đạt 50 tỷ USD, tăng 10,5% và chiếm 20,4%. Nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp ước tính đạt 90,2 tỷ USD, tăng 12,6% và chiếm 36,9% (giảm 0,3 %). Nhóm hàng nông, lâm sản đạt 22 tỷ USD, tăng 10% và chiếm 9% (giảm 0,3 %). Nhóm hàng thủy sản đạt 8,8 tỷ USD, tăng 6,3% và chiếm 3,6% (giảm 0,3 %).

Năm 2018, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 47,5 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ. Tiếp đến là thị trường EU đạt 42,5 tỷ USD, tăng 11%; Thị trường Trung Quốc đạt 41,9 tỷ USD, tăng 18,5%; ASEAN đạt 24,7 tỷ USD, tăng 13,7%; Nhật Bản đạt 19 tỷ USD, tăng 12,9%...

Bên cạnh đó, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu năm 2018 ước tính đạt 237,5 tỷ USD, tăng 11,5% so với năm 2017, trong đó có 36 mặt hàng ước tính kim ngạch nhập khẩu đạt trên 1 tỷ USD, chiếm 90,4% tổng kim ngạch, trong đó có 4 mặt hàng trên 10 tỷ USD.

Như vậy, ước tính cả năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam thiết lập mức kỷ lục mới với 482,2 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 7,2 tỷ USD, là năm có giá trị xuất siêu lớn nhất từ trước đến nay, cao hơn rất nhiều mức xuất siêu 2,1 tỷ USD của năm 2017, vượt xa mục tiêu Quốc hội đề ra là tỷ lệ nhập siêu dưới 3%.