Đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Lê Hà

Bên cạnh tuyên truyền rộng rãi về những lợi ích, nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tới đơn vị sử dụng lao động, thời gian qua, BHXH Việt Nam triển khai đồng bộ các giải pháp đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) xuống mức thấp nhất.

Cơ quan BHXH các cấp triển khai đồng bộ các giải pháp để giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT xuống mức thấp nhất.
Cơ quan BHXH các cấp triển khai đồng bộ các giải pháp để giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT xuống mức thấp nhất.

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 479/BHXH-TST yêu cầu các đơn vị trực thuộc; BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường triển khai các giải pháp phấn đấu giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023 xuống mức thấp nhất.

Kiểm tra, thanh tra đối với các đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên

BHXH Việt Nam cho biết, thời gian qua, BHXH các tỉnh, thành phố đã bám sát các chỉ đạo của BHXH Việt Nam triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Cơ quan BHXH các cấp đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi về lợi ích, nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia BHXH tới đơn vị sử dụng lao động và người lao động; hằng tháng gửi thông báo kết quả đóng BHXH tới đơn vị sử dụng lao động và người lao động để đơn vị biết và đóng đầy đủ, kịp thời.

Cùng với đó, cơ quan BHXH đã phân công cán bộ bám sát, nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN) nhất là những đơn vị có số lao động và số tiền thu lớn; chủ động phân tích dữ liệu thu để kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bất thường về số người, mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Bên cạnh đó, cơ quan BHXH triển khai các hoạt động kiểm tra, thanh tra đối với các đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên; báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương về tình hình đóng BHXH của các DN trên địa bàn để lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu các DN chấp hành nghiêm việc đóng đầy đủ, kịp thời theo quy định… 

Với việc triển khai các giải pháp quyết liệt của toàn ngành BHXH, tính đến cuối năm 2022, tỷ lệ chậm đóng BHXH (có tính lãi) của các đơn vị tham gia chỉ chiếm 2,91% trên số phải thu - tỷ lệ chậm đóng thấp nhất từ trước đến nay.

Tổ chức thanh tra chuyên ngành đột xuất, xử phạt vi phạm hành chính

Để đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho NLĐ, phấn đấu giảm số tiền chậm đóng BHXH xuống mức thấp nhất, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm các quy định, quy trình quản lý thu của BHXH Việt Nam; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả.

Hằng tháng, thực hiện việc thông tin, thông báo kết quả đóng BHXH tới đơn vị sử dụng lao động và người lao động để đơn vị biết và đóng đầy đủ, kịp thời.

Trường hợp đơn vị chậm đóng từ 1 tháng đến dưới 3 tháng, thực hiện gửi thông báo đôn đốc đến đơn vị. Nếu đơn vị không đóng tiền, lập Biên bản hành vi vi phạm theo quy định.

Đối với đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên, cơ quan BHXH tổ chức thanh tra chuyên ngành đột xuất, xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an lập và chuyển hồ sơ, tài liệu để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT về tình trạng chậm đóng BHXH của các đơn vị trên địa bàn; chủ động đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ thu nợ liên ngành và xử lý nghiêm đơn vị vi phạm việc đóng BHXH theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Bên cạnh đó, BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, đối thoại với đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp để phổ biến các quy định, chính sách mới, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Đôn đốc đơn vị đóng BHXH kịp thời, không để phát sinh số tiền chậm đóng mới.

Phối hợp với công đoàn cơ sở, đơn vị sử dụng lao động vận động người lao động cài đặt ứng dụng “VssID - BHXH số” trên nền tảng thiết bị di động để người lao động theo dõi, giám sát quá trình đóng và quyền lợi hưởng chế độ BHXH…

Ngoài các giải pháp trên, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của BHXH các tỉnh, hàng tháng báo cáo Tổng giám đốc những địa phương không thực hiện tốt các quy định dẫn đến tăng số tiền chậm đóng BHXH và yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh trực tiếp giải trình. Các đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra, đôn đốc BHXH tỉnh tổ chức các cuộc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng BHXH đột xuất theo quy định.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường truyền thông; phối hợp với BHXH các tỉnh đăng tải thông tin của các đơn vị chậm đóng, trốn đóng, đơn vị cố tình vi phạm pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hướng dẫn BHXH các tỉnh tuyên truyền pháp luật về BHXH trong đó linh hoạt, đa dạng các hình thức tuyên truyền trên mạng xã hội, báo, tạp chí...

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc hoàn thiện các chức năng phần mềm đáp ứng việc quản lý, cập nhật theo thời gian, số tiền chậm đóng và trạng thái của từng người lao động tại các đơn vị chậm đóng.

Mới đây, BHXH Việt Nam cũng có công văn gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề xuất các phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động chưa đóng đủ tiền BHXH nhằm giải quyết kịp thời quyền lợi cho người lao động, đồng thời đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự địa phương.

 

Mới đây, BHXH Việt Nam cũng có công văn gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề xuất các phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động chưa đóng đủ tiền BHXH nhằm giải quyết kịp thời quyền lợi cho người lao động, đồng thời đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự địa phương.