Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt trên 125 tỷ USD

PV.

Tổng cục Hải quan cho biết, 4 tháng đầu năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 125,41 tỷ USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 61,34 tỷ USD, tăng 15,4% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 64,07 tỷ USD, tăng 24,9%.

Trong tháng 4/2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 34,2 tỷ USD, giảm 3,9% so với tháng trước. Nguồn: Internet
Trong tháng 4/2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 34,2 tỷ USD, giảm 3,9% so với tháng trước. Nguồn: Internet

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 34,2 tỷ USD, giảm 3,9% so với tháng trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 16,7 tỷ USD, giảm 3,2% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 17,5 tỷ USD, giảm 4,6%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 4/2017 ước tính thâm hụt 800 triệu USD, bằng 4,8% kim ngạch xuất khẩu trong tháng. Tính đến hết tháng 4/2017, Việt Nam nhập siêu gần 2,74 tỷ USD, bằng 2,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Về xuất khẩu, điện thoại các loại và linh kiện ước tính xuất khẩu trong tháng 4/2017 là 3,6 tỷ USD, tăng 16,4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 4/2017, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 11,37 tỷ USD, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước.

Ước tính trong tháng 4/2017, xuất khẩu hàng dệt may của cả nước đạt 1,85 tỷ USD, giảm 12% so với tháng trước và nâng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may 4 tháng/2017 lên 7,47 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tương tự, xuất khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng 4/2017 ước tính đạt 1,75 tỷ USD, giảm 20,1% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 4 tháng/2017 ước tính là 7,27 tỷ USD, tăng 44,3% so với cùng kỳ năm trước…

Trong khi đó, đối với các mặt hàng nhập khẩu, ước tính nhập khẩu nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng trong tháng 4/2017 là 3,25 tỷ USD, giảm 0,2% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 4/2017, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 11,32 tỷ USD, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Về máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, ước tính trong tháng 4 nhập khẩu nhóm hàng này là 2,85 tỷ USD, giảm 4,6% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 4/2017, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 10,45 tỷ USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước.

Về điện thoại các loại và linh kiện, ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 4/2017 là 1,05 tỷ USD, giảm 8,2% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 4/2017, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 3,98 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước.

Về nhập khẩu xăng dầu các loại trong tháng 4/2017 ước tính là 900 nghìn tấn, giảm 30,6% so với tháng trước và trị giá là 467 triệu USD, giảm 29,5%. Lượng nhập khẩu xăng dầu các loại trong 4 tháng/2017 ước đạt 3,85 triệu tấn, giảm 6,4% và trị giá ước đạt 2,06 tỷ USD, tăng 45,1% so với cùng kỳ năm trước…