Quý I/2017, chỉ số giá sản xuất và xuất, nhập khẩu hàng hóa đều tăng

PV.

Nhận định này được đưa ra tại báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I/2017 vừa được Tổng cục Thống kê công bố mới đây.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Theo đó, chỉ số giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản quý I/2017 tăng 1,41% so với quý trước và tăng 5,13% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số giá sản xuất công nghiệp tăng 0,34% và tăng 1,96%.
Chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất tăng 1,18% và tăng 0,66%; chỉ số giá cước vận tải kho bãi tăng 1,63% và tăng 0,85%; chỉ số giá sản xuất dịch vụ tăng 1,36% và tăng 3,72%.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá xuất khẩu hàng hoá quý I/2017 tăng 1,58% so với quý trước và tăng 5,71% so với cùng kỳ năm trước trong khi chỉ số giá nhập khẩu hàng hoá tăng 1,45% và tăng 3,23%.

Tỷ giá thương mại hàng hóa quý I năm nay tăng 0,12% so với quý trước và tăng 2,40% so với cùng kỳ năm trước.