Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 320,6 triệu USD

Đức Mạnh

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 320,6 triệu USD, bằng 92,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Có 21 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 6 tháng.
Có 21 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 6 tháng.

Tổng cục Thống kê cho biết, trong nửa đầu năm, có 60 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt gần 147 triệu USD, bằng 48,8% so với cùng kỳ; có 16 lượt dự án điều chỉnh với tổng vốn đầu tư tăng thêm gần 173,7 triệu USD, gấp 3,9 lần so với cùng kỳ.

Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 13 ngành. Trong đó, bán buôn, bán lẻ dẫn đầu với 18 dự án đầu tư mới và 05 lượt điều chỉnh vốn, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 147,8 triệu USD, chiếm gần 46,1% tổng vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Ngành Thông tin truyền thông đứng thứ hai với gần 109,3 triệu USD, chiếm 34,1%; tiếp theo là các ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; Tài chính ngân hàng...

Trong nửa đầu năm, có 21 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Dẫn đầu là Canada với 01 dự án đầu tư mới và 01 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 150,2 triệu USD, chiếm 46,9% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Singapore, Lào, Cuba...

Theo Tổng cục Thống kê, lũy kế đến ngày 20/6/2023 Việt Nam đã có 1.654 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư Việt Nam gần 22,1 tỷ USD. Trong đó, có 141 dự án của các doanh nghiệp có vốn nhà nước, với tổng vốn đầu tư ra nước ngoài gần 11,67 tỷ USD, chiếm gần 52,8% tổng vốn đầu tư cả nước.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành Khai khoáng (31,6%), Nông, lâm nghiệp, thủy sản (15,6%). Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (24,4%); Campuchia (13,3%)...