Việt Nam đầu tư ra nước ngoài hơn 153,5 triệu USD

Đức Mạnh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2023, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 153,5 triệu USD, bằng 46,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế đến hết ngày 20/4/2023, Việt Nam có 1.643 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực.
Lũy kế đến hết ngày 20/4/2023, Việt Nam có 1.643 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có 41 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 140 triệu USD, bằng 49% so với cùng kỳ; Có 11 lượt dự án điều chỉnh với tổng vốn đầu tư tăng thêm hơn 13,5 triệu USD, bằng 32,2% so với cùng kỳ.

Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 13 ngành. Trong đó, ngành Thông tin và truyền thông dẫn đầu với 10 dự án đầu tư mới và 01 lượt điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký gần 105,9 triệu USD, chiếm gần 69% tổng vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Tiếp sau là ngành Nông lâm nghiệp, thủy sản với hơn 13,2 triệu USD, chiếm 8,6%...

Singapore là quốc gia dẫn đầu trong tổng số 20 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam với 07 dự án đầu tư mới và 02 dự án điều chỉnh vốn. Tổng vốn đầu tư đăng ký trong 4 tháng đạt gần 103,3 triệu USD, chiếm 62,3% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Lào, Australia, Cuba…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, lũy kế đến hết ngày 20/4/2023, Việt Nam có 1.643 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư hơn 21,93 tỷ USD.

Trong đó, có 141 dự án của các doanh nghiệp có vốn nhà nước, với tổng vốn đầu tư ra nước ngoài gần 11,67 tỷ USD, chiếm gần 53,2% tổng vốn đầu tư cả nước.

Hiện nay, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành Khai khoáng (31,8%) và Nông, lâm nghiệp, thủy sản (15,7%). Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào, Campuchia và Venezuela.