Top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam 2014

Theo vnmedia.vn

(Tài chính) Hôm nay, 23/10/2014, Bảng Xếp hạng 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2014 đã được công bố. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tiếp tục đứng trong Top 10 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Bảng xếp hạng V1000 (BXH V1000) do Công ty Vietnam Report, Báo VietNamNet và Tạp chí Thuế - Tổng Cục Thuế phối hợp thực hiện và công bố.

Bảng Xếp hạng V1000 được xây dựng dựa trên kết quả thu thập, điều tra, xử lý và kiểm chứng dữ liệu độc lập của Ban tổ chức V1000, được tiến hành thường kỳ liên tục kể từ năm 2010 đến nay. Các thông tin phục vụ cho việc xếp hạng doanh nghiệp được thu thập, điều tra các nguồn dữ liệu phản hồi từ các doanh nghiệp thông qua các cuộc điều tra dữ liệu của Vietnam Report và được đối chiếu kiểm chức bởi các cơ quan hữu quan. Thứ tự xếp hạng trong Bảng Xếp hạng V1000 được xác định căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong năm 2013.

 Top 10 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2014 (theo báo cáo tài chính hợp nhất)

STT

Tên Doanh nghiệp

Tên Tiếng Anh

1

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

VIETNAM NATIONAL OIL AND GAS GROUP

2

TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ

PETROVIETNAM EXPLORATION PRODUCTION CORPORATION (PVEP)

3

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

VIETTEL GROUP

4

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

VIETNAM POST AND TELECOMMUNICATIONS GROUP (VNPT)

5

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CP

PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK CORPORATION

6

CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG (VMS)

VIETNAM MOBILE TELECOM SERVICES COMPANY

7

TẬP ĐOÀN VINGROUP- CTCP

VINGROUP JOINT STOCK COMPANY

8

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

9

CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM

VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY

10

CÔNG TY HONDA VIETNAM

HONDA VIETNAM COMPANY

Nguồn: Vietnam Report (Tổng số thuế TNDN của Top 10 BXH V1000 theo báo cáo tài chính hợp nhất: 64.038,2 tỷ đồng).


Top 10 doanh nghiệp nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2014
(theo mã số thuế của doanh nghiệp)

 

STT

Tên Doanh nghiệp

Tên Tiếng Anh

1

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

VIETTEL GROUP

2

CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG (VMS)

VIETNAM MOBILE TELECOM SERVICES COMPANY

3

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CP

PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK CORPORATION

4

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

5

CÔNG TY HONDA VIETNAM

HONDA VIETNAM COMPANY

6

CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM

VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY

7

LIÊN DOANH VIỆT - NGA VIETSOVPETRO

JOINT VENTURE VIETSOVPETRO

8

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

9

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

JOINT STOCK BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM

10

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA VIỆT NAM

VIETNAM BREWERY LIMITED

Nguồn: Vietnam Report ( Tổng số thuế TNDN của Top 10 BXH V1000 theo mã sô thuế của doanh nghiệp: 22.875,9 tỷ đồng.)

Doanh nghiệp V1000 đóng góp quan trọng vào ngân sách nhà nước

Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp do các doanh nghiệp V1000 đóng góp vào ngân sách nhà nước năm 2013 là 80.460 tỷ đồng (giảm nhẹ 0,54% so với BXH V1000 năm 2013), và chiếm 10,2% tổng thu ngân sách nhà nước (so với con số 12,3% của năm trước). Trong đó, riêng 100 doanh nghiệp dẫn đầu đã nộp hơn 57% tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp toàn BXH. Đây là minh chứng cho thấy, nền kinh tế và ngân sách nhà nước vẫn phụ thuộc rất lớn vào số ít các doanh nghiệp quy mô lớn.

Nền kinh tế và ngân sách nhà nước phụ thuộc nhiều vào các doanh nghiệp nhà nước

Theo thống kê từ BXH V1000 năm 2014, nhóm doanh nghiệp Nhà nước chỉ chiếm hơn 29% tổng số doanh nghiệp nhưng lại đóng góp đến 65,6% số thuế của BXH V1000. Rộng hơn, có thể thấy điều tương tự trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, khi mà số thu dự kiến từ khu vực doanh nghiệp nhà nước là 184.599 tỷ đồng, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 111.603 tỷ đồng, và từ khu vực ngoài quốc doanh là 107.252 tỷ đồng.

Một mặt, điều này cho thấy những nỗ lực của nhóm doanh nghiệp Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đầu tư, cũng như trách nhiệm tuân thủ luật pháp về thuế. Mặt khác, vai trò chi phối quá lớn của doanh nghiệp Nhà nước trong nguồn thu ngân sách cũng cho thấy tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước và phát triển khu vực kinh tế tư nhân cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong các năm tiếp theo.

Đồng thời, xét về nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế, các doanh nghiệp FDI cần thể hiện vai trò chủ động hơn nữa, tương xứng với tỷ trọng ngày càng lớn của nhóm doanh nghiệp FDI trong nền kinh tế Việt Nam.
 
Phân theo ngành nghề hoạt động, mặc dù không dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp lọt vào BXH V1000 năm nay nhưng ngành khoáng sản – xăng dầu lại là quán quân về số thuế thu nhập doanh nghiệp với tỷ lệ đóng góp lên đến 36,4% tổng số thuế của BXH. Tiếp theo sau là ngành viễn thông, tin học, công nghệ thông tin (15,3%) và ngành tài chính (10,5%). Như vậy, các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành khai thác tài nguyên vẫn là các doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.