Trái phiếu kỳ hạn 15 năm trúng thầu tuyệt đối

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Ngày 12/6, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 5.950 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, trong đó trái phiếu kỳ hạn 15 năm đã trúng thầu 100% với lãi suất không đổi (8,88%/năm). Các kỳ hạn còn lại 2, 3, 5 năm lãi suất đã giảm.

Theo số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 2 năm (1.000 tỷ đồng), 3 năm (2.000 tỷ đồng), 5 năm (1.000 tỷ đồng) và 15 năm (2.000 tỷ đồng).

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 16 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.499 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,64-5,95%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 5,65%/năm, thấp hơn 0,10%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/6/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.670 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,12-6,35%/năm. Kết quả, huy động được 1.950 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 6,17%/năm, thấp hơn 0,08%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/6/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.970 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,14-8,30%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 7,18%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/6/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.598 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,59-9,20%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 8,88%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/3/2014).

Như vậy, kể từ đầu năm 2014 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 105.634,4725 tỷ đồng trái phiếu chính phủ.