Triển khai chương trình tín dụng hỗ trợ người mua, thuê mua nhà ở xã hội

Minh Hà

Hiện tại, có các chương trình tín dụng hỗ trợ người mua, thuê mua nhà ở xã hội gồm: Gói vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP; gói vay ưu đãi theo Nghị định số 49/2021/NĐ-CP; gói tín dụng 120.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ. Bộ Xây dựng đã và đang phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, các bộ, ngành, địa phương hướng dẫn triển khai các gói tín dụng này.

Tính đến tháng 3/2023, trên địa bàn cả nước đã hoàn thành 307 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô xây dựng khoảng 157.100 căn.
Tính đến tháng 3/2023, trên địa bàn cả nước đã hoàn thành 307 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô xây dựng khoảng 157.100 căn.

Đã hoàn thành 307 dự án nhà ở xã hội

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận về triển khai chính sách nhà ở xã hội cho công nhân lao động và mức vay tối đa là 1 tỷ đồng, Bộ Xây dựng cho biết, trong thời gian qua đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội được ban hành và đi vào cuộc sống. Qua đó, tạo ra hành lang pháp lý tương đối đầy đủ, bảo đảm hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào phát triển nhà ở xã hội.

Các chính sách ưu đãi được áp dụng trong thời gian qua như: Miễn tiền sử dụng đất, giảm 50% thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài dự án, cho vay ưu đãi lãi suất thấp... Với các chính sách ưu đãi này, việc phát triển nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở công nhân đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Số liệu thống kê của Bộ Xây dựng cho thấy, đến tháng 3/2023, cả nước đã hoàn thành 307 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô xây dựng khoảng 157.100 căn, với tổng diện tích hơn 7.950.000 m2.

Hiện đang tiếp tục triển khai xây dựng 294 dự án (bao gồm các dự án đang xây dựng và dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư), quy mô xây dựng khoảng 288.499 căn, với tổng diện tích khoảng 14.425.000 m2, giúp cho hàng trăm nghìn người thu nhập thấp, công nhân được cải thiện nhà ở, có chỗ ở an toàn.

Bộ Xây dựng cho rằng, mặc dù việc phát triển nhà ở xã hội đã đạt được một số kết quả quan trọng, nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra, thiếu nguồn cung dẫn đến nhiều đối tượng thu nhập thấp, người lao động còn khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở xã hội và phải sử dụng loại hình nhà trọ không bảo đảm chất lượng, điều kiện sống do các cá nhân, hộ gia đình đầu tư xây dựng.

Do vậy, việc nghiên cứu chính sách ưu đãi khuyến khích phát triển nhà ở xã hội và quản lý, nâng cao chất lượng nhà trọ, giúp khắc phục các vấn đề phát sinh (an ninh, sinh hoạt không bảo đảm, chi phí cao) như kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận là cần thiết.

Hiện nay, Chính phủ đang tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) theo ý kiến của các Đại biểu Quốc hội sau khi lấy ý kiến lần thứ 1 tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Dự thảo Luật đã dành một chương quy định về chính sách nhà ở xã hội, trong đó có các chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp.

Để thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, ngày 3/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 338/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, Đề án này đặt ra mục tiêu đến năm 2030, tổng số căn hộ nhà ở xã hội các địa phương hoàn thành khoảng 1.062.200 căn. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 hoàn thành khoảng 428.000 căn; giai đoạn 2025-2030 hoàn thành khoảng 634.200 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu này, trong Đề án đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng bộ để các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Khẩn trương triển khai các gói tín dụng hỗ trợ người mua nhà ở xã hội

Về kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận về mức vay cho công nhân lao động gặp khó khăn về nhà ở, khi ở trọ tối đa 1 tỷ đồng, Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay có các chương trình tín dụng hỗ trợ người mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Đó là chương trình tín dụng theo Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, có lãi suất vay là 4,8%/năm; thời hạn vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm.

Bên cạnh đó là gói vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội thông qua Ngân hàng chính sách xã hội đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội; tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 15.000 tỷ đồng.

Một gói tín dụng khác thực hiện theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ, trong đó có giải pháp về gói tín dụng 120.000 tỷ đồng được đưa ra với mục tiêu hỗ trợ nguồn vốn để thực hiện mục tiêu của Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp với lãi suất ưu đãi thấp hơn 1,5-2% so với lãi suất bình quân của các ngân hàng thương mại.

Để hướng dẫn triển khai các gói tín dụng trên, Bộ Xây dựng đã và đang phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, các bộ, ngành, địa phương hướng dẫn triển khai các gói tín dụng này đảm bảo đến đúng đối tượng có nhu cầu vay mua nhà ở xã hội.