Triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm liên ngành

Theo daibieunhandan.vn

Tại cuộc họp liên ngành triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm liên ngành năm 2017 vừa được tổ chức, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp Hồ Quang Huy cho biết, tính đến thời điểm này, đã có 7 bộ, ngành và 39 địa phương ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật, trong đó 24 địa phương ban hành công văn/kế hoạch bổ sung trong lĩnh vực trọng tâm.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành, và một số địa phương đã báo cáo các hoạt động triển khai bao gồm nhóm các hoạt động về nghiệp vụ, về truyền thông và bảo đảm thực hiện Kế hoạch. Theo đó, 4 nhóm lĩnh vực được chọn hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp bao gồm nông nghiệp, công nghiệp thương mại, công nghệ thông tin, xây dựng.

Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, ngành phối hợp với Bộ Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; có ý kiến đối với các vấn đề về pháp lý liên quan đến vốn, đất đai, lao động, khoa học kỹ thuật trong 4 lĩnh vực trọng tâm liên ngành khi có yêu cầu; cử chuyên gia tham gia Diễn đàn đối thoại giữa các bộ ngành và doanh nghiệp về hoàn thiện thể chế, pháp lý về doanh nghiệp khởi nghiệp; đồng thời thực hiện hỗ trợ pháp lý đối với một số doanh nghiệp khởi nghiệp điển hình, trong đó có liên quan trực tiếp đến các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, ngành mình.