Triển khai mô hình hợp tác ba bên về đại lý hải quan


Ngày 13/8/2019, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị đối thoại với cộng đồng các doanh nghiệp làm Đại lý làm thủ tục hải quan trên địa bàn Thành phố.

Trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có 400 doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan cấp chứng nhận hoạt động đại lý hải quan
Trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có 400 doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan cấp chứng nhận hoạt động đại lý hải quan

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đang xây dựng mô hình hợp tác hải quan – đại lý – doanh nghiệp trong hỗ trợ, sử dụng, cung ứng dịch vụ đại lý; tổ chức các hoạt động tham vấn, đối thoại với đại lý hải quan – doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các bên liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình làm  thủ tục hải quan

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cũng cho biết, hiện trên địa bàn Thành phố có 400 doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan cấp chứng nhận hoạt động đại lý hải quan.

Nhằm phát huy hiệu quả của đại lý hải quan, ngoài việc mở rộng ký thỏa thuận hợp tác với các đại lý hải quan, trong thời gian tới, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh sẽ có những giải pháp nhằm phát triển và nâng cao chất lượng đại lý hải quan giai đoạn 2019 – 2022 theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, với mục tiêu phát triển đại lý hải quan chuyên nghiệp, tin cậy, chất lượng, giữ vai trò ngày càng quan trọng trong hoạt động khai hải quan, làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Trong đó, tập trung vào các mục tiêu cụ thể, gồm: Hoàn thiện chính sách, pháp luật về đại lý; tạo thuận lợi đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thông qua đại lý; hỗ trợ đại lý nâng cao năng lực, chất lượng thực hiện thủ tục hải quan; thúc đẩy hợp tác phát triển đại lý giữa hải quan, doanh nghiệp, đại lý; minh bạch hóa hoạt động đại lý; nâng cao hiệu quả quản lý đại lý.

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phổ biến những điểm mới tại Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính; Cảnh báo những vi phạm của người khai hải quan, bao gồm các đại lý thủ tục hải quan trong việc tuân thủ các quy định pháp luật.

Đặc biệt, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã trao đổi mô hình hợp tác Hải quan - đại lý thủ tục hải quan - doanh nghiệp, cũng như triển khai Kế hoạch phát triển, nâng cao chất lượng đại lý thủ tục hải quan; Đối thoại, giải đáp những vướng mắc của cộng đồng các đại lý thủ tục hải quan trong quá trình hoạt động.