NGÀNH TÀI CHÍNH:

Triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ

PV.

(Tài chính) Đây là tháng đầu năm toàn ngành Tài chính ra quân thực hiện những nhiệm vụ của giai đoạn năm 2014 – 2015, đồng thời, phát huy thắng lợi kết quả thu chi NSNN năm 2014, khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được Quốc hội giao trong năm 2015, lập thành tích ngay từ những ngày đầu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2014, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015. Nguồn: financeplus.vn
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2014, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015. Nguồn: financeplus.vn

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết 01 của Chính phủ và công tác thu - chi NSNN trong tháng 1/2015 như sau:

1. Về tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát:

a) Đối với việc thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính

(1) Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ Tám về dự toán NSNN và phân bổ NSTW năm 2015; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch và dự toán NSNN năm 2015; Bộ Tài chính đã hoàn thành việc thông báo nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2015 cho các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương theo quy định. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 211/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2015, trong đó yêu cầu các Bộ, cơ quan trung ương (CQTW) và địa phương tập trung, chủ động thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm hoàn thành mức cao nhất dự toán NSNN năm 2015 Quốc hội quyết định, phấn đấu tăng thu nội địa, xuất nhập khẩu để bù đắp số giảm thu về dầu thô; chi NSNN chặt chẽ, trong phạm vi dự toán Quốc hội đã quyết định.

(2) Căn cứ nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ giao và hướng dẫn của Bộ Tài chính, đến hết tháng 1/2015, đã có gần 95% Bộ, CQTW  thực hiện phân bổ dự toán chi ngân sách thường xuyên; gần 60% Bộ, CQTW triển khai phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB cho các chủ đầu tư, đối với các đia phương, 63/63 HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã họp quyết định nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2015 của địa phương, với tổng số thu và chi NSNN năm 2015 cao hơn mức Thủ tướng Chính phủ giao (tổng số thu tăng 1,6%, tương đương 14.846,4 tỷ đồng; tổng số chi cân đối NSĐP tăng 3,2%, tương đương 17.882,4 tỷ đồng). Đối với những trường hợp chậm triển khai hoặc phân bổ, quyết định dự toán chưa đúng quy định, Bộ Tài chính đã có văn bản đôn đốc và yêu cầu điều chỉnh lại cho phù hợp.

b) Về tăng cường kiểm soát thị trường giá cả: 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

 (1) Tập trung quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất mùi 2015: thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg  ngày 22/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết nguyên đán Ất Mùi 2015, Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 6/1/2015 yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính và tất cả các đơn vị trong hệ thống ngành tài chính từ trung ương đến địa phương tăng cường các mặt công tác trong dịp Tết cổ truyền, trong đó:

- Yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý, điều hành, thực hiện có hiệu quả các giải pháp bình ổn giá trên địa bàn theo quy định;

Tổng hợp báo cáo sơ bộ của các địa phương, số kinh phí địa phương đã tạm ứng, hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp thực hiện dự trữ hàng hóa bình ổn giá Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 khoảng 1.095 tỷ đồng.

- Tăng cường công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, nhất là đối với các mặt hàng có nhu cầu tăng góp phần bình ổn thị trường. Tổ chức thanh tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, thuế, phí đối với những mặt hàng thuộc danh mục Nhà nước định giá, giám sát chặt chẽ việc đăng ký giá, kê khai giá của doanh nghiệp; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm.

(2) Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương tổ chức điều hành kinh doanh xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá dầu thế giới. Qua 2 lần điều chỉnh giá, so với thời điểm cuối tháng 12/2014 thì giá xăng đã giảm 2.210 đồng/lít (từ 17.880 đống/lít xuống 15.670 đồng/lít), giá dầu điesel giảm 1.520 đồng/lít (từ 16.690 đồng/lít xuống còn 15.170 đồng/lít).

(3) Bộ Tài chính cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải tổ chức kiểm tra giá cước vận tải tại một số địa phương (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, Nghệ An, Khánh Hòa...); Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng có thư công tác gửi Bí thư, Chủ tịch tỉnh, thành phố đề nghị chỉ đạo kiểm tra giá cước vận tải ô tô trên địa bàn.

c) Về hướng dẫn mua sắm theo Nghị quyết 01/2015:

Cục Quản lý Công sản đã chủ trì trình Bộ văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện việc mua sắm tài sản, xe công với tinh thần triệt để tiết kiệm.

2. Tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Bộ Tài chính đã hoàn thiện trình Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về thuế. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ, Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã đề nghị với Thủ tướng Chính phủ bổ sung 3 nội dung cơ bản đối với Tổng cục Thuế (gồm Thanh tra, Kiểm tra; giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp và hoàn thuế); 2 nội dung cơ bản đối với Tổng cục Hải quan (Nâng cao năng lực và hiệu quả của kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK; cơ bản hoàn thành Kết nối cơ chế một cửa quốc gia và và sẵn sàng kết nối một cửa ASEAN) tại Nghị quyết số 19/NQ-CP. Phấn đấu thủ tục hành chính thuế, hải quan của Việt Nam (bao gồm cả các nhiệm vụ mới) ngang bằng với mức của các nước Asian-6 theo đúng kế hoạch đề ra.

3. Thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Bộ Tài chính đã thực hiện thẩm tra việc phân bổ, giao kế hoạch vốn năm 2015 của các Bộ, cơ quan trung ương đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở pháp lý nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát để phát triển thị trường lành mạnh; nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp để trình Chính phủ sớm đưa chính sách vào thực tiễn cuộc sống.

4. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân

Thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, trong tháng 01/2015, NSNN đã thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời theo tiến độ các khoản kinh phí đã bố trí trong dự toán NSNN năm 2015 cho các đối tượng thụ hưởng chính sách và thực hiện chuyển kinh phí chi trả tiền lương hưu và các khoản trợ cấp 2 tháng đầu năm 2015 cho các đối tượng thụ hưởng chính sách.

5. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phòng chống tham nhũng, lãng phí và một số nhiệm vụ khác:

 Tại thông tư số 211/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014, Bộ Tài chính cũng đã quy định, yêu cầu các Bộ, CQTW và địa phương tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; quản lý, sử dụng NSNN đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm; đồng thời xử lý kịp thời, đầy đủ những sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ, ngày 05/1/2015 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và Chương trình công tác năm 2015 của Bộ Tài chính.

Trong cuộc họp giao ban đầu năm (ngày 3/2/2015), Bộ trưởng Bộ Tài chính đã biểu dương các đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu - chi NSNN của tháng 1/2015, đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, đặc biệt là Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Cục Quản lý giá, Tổng cục Dự trữ Nhà nước... phải triển khai ngay các kế hoạch hành động của đơn vị mình, quyết liệt thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện các vi phạm trong lĩnh vực tài chính, nhất là các vi phạm như gian lận thương mại, hàng giả, chốn lậu thuế (ngay từ những ngày trước Tết)...

Bộ trưởng kêu gọi, cán bộ ngành Tài chính, bằng mọi biện pháp, kể cả phải làm ngày nghỉ, ngày lễ, với tinh thần trách nhiệm cao nhất... không để xảy ra các sự việc ảnh hưởng đến an sinh xã hôi, thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 70 năm thành lập ngành Tài chính (28/8/1945 - 28/8/2015).