Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ khảo sát thực tế mô hình nông thôn mới tại tỉnh Hưng Yên

PV.

(Taichinh) - Ngày 14/5, Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban và đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban dẫn đầu đã thăm và làm việc tại một số mô hình tiêu biểu của Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ làm việc tại xá Mễ Sở, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ làm việc tại xá Mễ Sở, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Chuyến khảo sát thực tế nhằm kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và 3 tháng đầu năm 2015 của địa phương; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Đồng thời giám sát việc tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; giám sát việc triển khai thực hiện Kết luận 56-KL/TW ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang - một xã trong 20 xã điểm của tỉnh Hưng Yên thực hiện Chương trình nông thôn mới, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương bảy tỏ sự vui mừng trước bức tranh trù phú của nông thôn, sự sung túc trong cuộc sống của bà con nông dân nơi đây. Đồng thời, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị lãnh đạo xã Mễ Sở cần làm rõ sau khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây lúa sang các loại cây ăn quả, cây cảnh thì cơ cấu lao động, cơ cấu sản xuất hiện nay trên địa bàn xã sẽ thay đổi như thế nào. Hơn nữa cần làm tốt công tác tuyên truyền, coi người dân là chủ thể trong công tác xây dựng nông thôn mới. Xã Mễ Sở đã bước đầu làm tốt điều này và thành quả trong xây dựng nông thôn mới là đã huy động sức dân hiệu quả.

Đặc biệt, đề cập đến vấn đề tiếp tục phát triển sau khi địa phương đã đạt đầy đủ 19 tiêu chí nông thôn mới, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, hiện nay xã Mễ Sở đã làm tốt các dịch vụ nông nghiệp đầu vào, cần tiếp tục phát triển hơn nữa các dịch vụ đầu ra theo hướng liên kết các “nhà” để gia tăng giá trị sản phẩm. “Cần tiếp tục có một phiên bản nông thôn mới ở trình độ cao hơn sau khi chương trình xây dựng nông thôn mới đã thành công ở những địa phương như Mễ Sở”.

Ấn tượng với điểm đặc biệt tại xã Mễ Sở, khi toàn xã có 2300/3000 hộ là hộ kinh doanh, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: “Mễ Sở đã đạt được những thành quả tích cực căn bản, đây chính là tiền đề để địa phương tiếp tục phát triển”.

Tiếp tục chương trình khảo sát, tại trụ sở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, Đoàn công tác đã nghe Lãnh đạo xã báo cáo về tình hình hoạt động của Hợp tácxã dịch vụ nông nghiệp và Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đây là một trong nhữngxã có nhiều kinh nghiệm và thành tựu trong sản xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng ngành nghề nông nghiệp, phát triển dịch vụ, từng bước đưa nông nghiệp, nông thôn của xã phát triển toàn diện và bền vững.

Ghi nhận những kiến nghị của Lãnh đạo xã, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng: Bài học từ thành công của Trung Nghĩa cho thấy công tác quy hoạch phải đi trước một bước, mang tính chiến lược và lâu dài. Xây dựng nông thôn mới cần phải tập trung quyết liệt vào nhóm tiêu chínâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Đây là điều đặc biệt quan trọng, vừa tạo khí thế phấn khởi cho nhân dân, vừa nuôi dưỡng sức dân. Từ đó, khơi dậy, phát huy tốt vai trò chủ thể của dân - nhân tố quyết định sự thành công của chương trình nông thôn mới.