Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ tiếp Quyền đại diện thương mại Hoa Kỳ

PV.

(Tài chính) Ngày 23/04, tại trụ sở Trung ương Đảng, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tiếp và làm việc với Đại sứ Dementriois James Marantis, Quyền đại diện thương mại Hoa Kỳ.

Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp và làm việc với Đại sứ Dementriois James Marantis, Quyền đại diện thương mại Hoa Kỳ
Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp và làm việc với Đại sứ Dementriois James Marantis, Quyền đại diện thương mại Hoa Kỳ

Hai bên đã trao đổi những vấn đề cùng quan tâm về tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đặc biệt là những vấn đề đang cần gấp rút hoàn thành trong thời gian tới trong bối cảnh cần đẩy nhanh tiến độ đàm phán.

Ông Vương Đình Huệ chia sẻ với Đại sứ Dementriois James Marantis về những vấn đề xung quanh quá trình đàm phán TPP và cho rằng với quy mô sâu rộng, nhiều nước tham gia trong đó một số nước có nền kinh tế đứng đầu khu vực và thế giới, Hiệp định TPP không chỉ có ý nghĩa về kinh tế, thương mại mà còn có ý nghĩa rất quan trọng về chiến lược của mỗi nước.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định Việt Nam đặt ưu tiên và quyết tâm cùng các thành viên thúc đẩy đàm phán Hiệp định TPP, coi đây là một bước triển khai quan trọng chủ trương tiếp tục đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện của Việt Nam, góp phần đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, đồng thời tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang các nước tham gia TPP.