Trường Hải lên kế hoạch giảm gần 70% kế hoạch lợi nhuận

Theo Vneconomy

Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải (Thaco) công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh giảm một loạt chỉ tiêu kinh doanh năm 2012.

Cụ thể, 11 tháng, công ty ước bán được 22.511 xe, bằng 71% kế hoạch; doanh thu thuần đạt 9.337 tỷ đồng, bằng 75,7% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 165 tỷ đồng, bằng 29,6% kế hoạch.

Thaco cho biết, do tình hình kinh tế khó khăn, cộng thêm phí trước bạ tăng (15-20%) và các dự thảo về việc hạn chế ôtô cá nhân đã khiến dung lượng thị trường giảm mạnh ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Do vậy, Công ty không thể thực hiện được kế hoạch kinh doanh đã đề ra trước đó là đạt 31.172 xe, doanh thu đạt 12.337 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 558 tỷ đồng.

Vì vậy, Thaco muốn điều chỉnh giảm 21,1% tổng số xe bán được từ 31.712 chiếc còn 25.013 chiếc. Doanh thu thuần giảm 16,6% từ 12.337 tỷ đồng còn 10.295 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 67,7% từ 558 tỷ đồng còn 180 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Thaco cũng đưa ra phương án phát hành 75 triệu cổ phần để chia cổ tức với tỷ lệ 10:3 (10 cổ phần sẽ nhận 3 cổ phần mới) và vốn điều lệ của công ty dự kiến sau khi tăng đạt 3.250 tỷ đồng. Nguồn chia cổ tức lấy từ lợi nhuận sau thuế giữ lại tại ngày 30/11/2012 là hơn 1.006 tỷ đồng.

Trước đó, Thaco đã mua toàn bộ cổ phần trong Công ty Cổ phần Carven - một đơn vị mà Thaco đang nắm giữ 2.828.145 cổ phần, chiếm 29,65% vốn điều lệ với tổng giá trị chuyển nhượng là hơn 78,6 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, Thaco sẽ sở hữu 100% công ty Carven và chuyển đổi mô hình từ công ty cổ phần sang công ty TNHH một thành viên.