Trường hợp nào doanh nghiệp được miễn tiền chậm nộp thuế?

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Theo phản ánh của bà Hồ Thị Phượi (lethunga628@...), chủ doanh nghiệp tư nhân Tiến Lợi chuyên kinh doanh hàng nông sản, chế biến hạt điều và bán nhân điều qua sơ chế tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ năm 2011 đến nay, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về tài chính và bị phạt chậm nộp thuế.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Vừa qua, cơ quan thuế đã có quyết định cưỡng chế thuế qua tài khoản ngân hàng. Bà Phượi đề nghị cơ quan chức năng xem xét miễn phạt chậm nộp thuế để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Về vấn này, Chi cục Thuế huyện Xuyên Mộc trả lời như sau:

Tại điểm 1, Mục XIII, Phần E Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế (hết hiệu lực kể từ ngày 1/1/2014) thì:

“Người nộp thuế bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế có quyền đề nghị miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác. Mức miễn phạt tối đa không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại”.

Ngày 30/9/2013 Doanh nghiệp tư nhân Tiến Lợi có đơn xin miễn tiền phạt chậm nộp gửi đến Chi cục Thuế huyện Xuyên Mộc. Chi cục Thuế Xuyên Mộc đã có công văn trả lời Doanh nghiệp tư nhân Tiến Lợi không thuộc trường hợp được miễn tiền phạt chậm nộp.

Trường hợp được miễn tiền phạt chậm nộp thuế

Căn cứ khoản 1, khoản 3, Điều 35 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 34 của Thông tư này có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bất khả kháng khác.

Hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp 

Văn bản đề nghị miễn tiền chậm nộp của người nộp thuế, trong đó có các nội dung chủ yếu sau: Tên, mã số thuế, địa chỉ của người nộp thuế; căn cứ đề nghị xử lý miễn tiền chậm nộp; số tiền chậm nộp đề nghị miễn;

Tùy từng trường hợp, hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp phải bổ sung các tài liệu sau:

Trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, phải có:

- Biên bản kiểm kê, đánh giá giá trị vật chất thiệt hại do người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế bị thiệt hại lập

- Văn bản xác nhận về việc người nộp thuế có thiệt hại tại nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ và thời gian xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ của một trong các cơ quan, tổ chức sau: công an cấp xã, phường hoặc UBND cấp xã, phường, Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc tố chức cứu hộ, cứu nạn

- Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có)

- Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

Trường hợp cá nhân bị bệnh hiểm nghèo thì phải có xác nhận đã khám chữa bệnh trên sổ y bạ của cơ sở khám chữa bệnh được thành lập theo quy định của pháp luật; chi phí khám, chữa bệnh có đầy đủ chứng từ theo quy định; hồ sơ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh của cơ quan bảo hiểm (nếu có).

Trường hợp bất khả kháng phải có tài liệu chứng minh nguyên nhân gây ra là do khách quan, bản thân người nộp thuế đã áp dụng hết các biện pháp nhưng không ngăn chặn được thiệt hại hoặc làm cho kết quả sản xuất kinh doanh lỗ.

Chi cục Thuế Xuyên Mộc đã hướng dẫn doanh nghiệp cung cấp hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp theo quy định nêu trên, tuy nhiên doanh nghiệp không cung cấp được nên không được miễn tiền chậm nộp.

Chi cục Thuế huyện Xuyên Mộc đã tiến hành các biện pháp cưỡng chế và trình tự thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản tại tổ chức tín dụng, đối với tiền thuế, tiền phạt trên 90 ngày của Doanh nghiệp tư nhân Tiến Lợi theo đúng quy định pháp luật về thuế.