Trường hợp nào được đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư?

PV.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, trong đó có quy định về trường hợp được Nhà nước đầu tư, cải tạo xây dựng lại chung cư.

Ngihj định quy định 2 trường hợp Nhà nước đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Nguồn: vtv.vn
Ngihj định quy định 2 trường hợp Nhà nước đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Nguồn: vtv.vn

Các chủ sở hữu của nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quy định tại Điều 110 của Luật Nhà ở lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (doanh nghiệp kinh doanh bất động sản) tham gia đầu tư vốn hoặc góp vốn thực hiện việc phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đó.

Nhà nước thực hiện đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đối với 2 trường hợp:

Thứ nhất, nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại mà hết thời hạn quy định, nhưng các chủ sở hữu không lựa chọn được doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để thực hiện phá dỡ, xây dựng lại thì Nhà nước thực hiện việc cưỡng chế phá dỡ để trực tiếp đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đó bằng nguồn vốn quy định tại Khoản 3 Điều 36 của Luật Nhà ở.

Thứ hai, Nhà nước thực hiện hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) với nhà đầu tư đảm nhận việc xây dựng lại nhà chung cư cũ trên diện tích đất cũ hoặc tại vị trí khác để phục vụ nhu cầu tái định cư cho các chủ sở hữu nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại.

Việc triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan.