Trường hợp nào không bị tính lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội?

Theo Chinhphu.vn

Ông Lê Minh Tâm (tỉnh Trà Vinh) hỏi: Hàng tháng, đơn vị sử dụng lao động trích nộp tiền bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đúng quy định nhưng các quyết định nâng lương, hợp đồng… và mẫu D02-TS nộp sau thời gian quy định thì đơn vị có bị tính lãi chậm đóng bảo hiểm không?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Cơ quan BHXH căn cứ phần mềm báo các đơn vị nộp chậm và tính lãi, tuy nhiên đối chiếu chứng từ hàng tháng thì không tháng nào đơn vị sử dụng lao động nộp thiếu, nhưng vẫn bị tính lãi.

Đơn vị có yêu cầu cơ quan BHXH xác nhận đối chiếu với đơn vị sử dụng lao động chi tiết từng tháng từ năm 2012 đến nay (gồm các cột: Quỹ tiền lương, các khoản bảo hiểm phải nộp theo tháng, tiền bảo hiểm đã nộp theo tháng, thừa, thiếu, nguyên nhân), nhưng cơ quan BHXH cho biết, chỉ xác nhận biểu mẫu theo quy định của BHXH Việt Nam.

Ông Tâm hỏi, trong trường hợp nêu trên, cơ quan BHXH không xác nhận thì có đúng quy định không?

Từ năm 2012 đến năm 2015, cán bộ chuyên môn không cập nhật lương, hồ sơ bảo hiểm cho người lao động và thông báo đơn vị nộp thừa từ năm 2012 đến tháng 5/2016. Vậy, trách nhiệm này có thuộc về đơn vị sử dụng lao động không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 138 Luật BHXH năm 2006; Khoản 3, Điều 122 Luật BHXH năm 2014; Khoản 28, Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi tính trên số tiền và thời gian chậm đóng.

Đối với trường hợp điều chỉnh tăng lương, đơn vị đã thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời phần chênh lệch do tăng lương nhưng chậm lập hồ sơ báo điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN do tăng lương, dẫn đến thừa tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng thì không phải nộp tiền lãi chậm đóng.

Trường hợp cơ quan BHXH đã tính lãi thì đề nghị đơn vị phối hợp với cơ quan BHXH điều chỉnh số tiền lãi đã thu.

Căn cứ quy định tại Điều 20 Luật BHXH năm 2006; Điều 23 Luật BHXH năm 2014; Điều 39, Điều 40 quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011; Điều 34, Điều 35 quy định Quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, cơ quan BHXH có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị thực hiện đối chiếu tăng, giảm lao động, mức đóng, số tiền phải đóng; trường hợp sau khi kiểm tra, đối chiếu, nếu có sai lệch thì đơn vị phối hợp với cơ quan BHXH để giải quyết theo đúng quy định.

Đề nghị ông Tâm liên hệ với cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH, BHXH, BHTN đối với đơn vị của ông để thực hiện theo quy định.