Minh bạch, hiệu quả quỹ bảo hiểm

Theo daibieunhandan.vn

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Phạm Lương Sơn cho biết, Quỹ BHXH và câu chuyện quản lý quỹ bảo hiểm các loại luôn được dư luận đặc biệt quan tâm. Những nhà làm chính sách và cơ quan quản lý đang nỗ lực để thiết kế các phương án tối ưu nhằm phát triển quỹ bảo hiểm bền vững, bảo đảm là trụ cột chính sách an sinh xã hội của đất nước. Và đến thời điểm này, tổng chi BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) thấp hơn tổng thu.

Cấp phát tờ rơi tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Nguồn: internet.
Cấp phát tờ rơi tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Nguồn: internet.

Bảo đảm cân đối thu, chi...

Theo Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn, năm 2015, số thu bảo BHXH  là 148.375 tỷ đồng, số chi chế độ BHXH từ quỹ BHXH là 102.797 tỷ đồng, bằng 69,3% số thu; số thu BHTN là 9.710 tỷ đồng, số chi là 4.883 tỷ đồng, bằng 50,3% số thu; số thu BHYT là 59.669 tỷ đồng, số chi khám, chữa bệnh BHYT là 49.035 tỷ đồng bằng 82% số thu trong năm.

Cụ thể, dự toán chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN năm 2015 của BHXH Việt Nam được Bộ Tài chính thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 153/2015 QĐ-TTg là 6.560 tỷ đồng, tăng 59% (hơn 2.445 tỷ đồng) so với dự toán năm 2014. Chi phí quản lý bộ máy của BHXH Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2015 tăng 2.445 tỷ đồng so với dự toán năm 2014 là để thực hiện một số nhiệm vụ cần thiết, cấp bách mà năm 2014 trở về trước chưa được bố trí kinh phí hoặc bố trí ở mức thấp do tuân thủ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24.02.2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Theo Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn, mức lập dự toán chi phí quản lý của BHXH Việt Nam năm 2015 tăng 75,8%, tức tăng khoảng 3.193 tỷ đồng so với năm 2014 là dự toán chi phí quản lý năm 2015, chứ không phải là số chi phí quản lý của BHXH Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ giao. Thực tế, chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN năm 2015 tăng 59% so với năm 2014 chủ yếu để thực hiện các nhiệm vụ cần thiết, cấp bách và phục vụ trực tiếp đối tượng tham gia, thụ hưởng, phát triển đối tượng trong năm qua tăng rất lớn.

Tăng cường năng lực quản lý quỹ

Để tăng cường công tác quản lý, ngành BHXH tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công nghệ thông tin. Đặc biệt, trong năm 2016, BHXH Việt Nam đã tập trung triển khai thực hiện hai dự án CNTT có sức ảnh hưởng lớn đến quá trình hiện đại hóa của ngành. Đó là Hệ thống thông tin giám định BHYT kết nối, liên thông giữa cơ quan BHXH và các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên toàn quốc để cung cấp, tra cứu dữ liệu thẻ BHYT và giám định chi phí khám, chữa bệnh BHYT phát sinh và Hệ thống cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, nền tảng hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, BHYT.

Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn cho rằng, mỗi năm ngành BHXH cố gắng tăng thêm khoảng một triệu người tham gia BHXH bắt buộc và cùng với đó, có cơ chế để người dân tham gia BHXH tự nguyện. Ngành BHXH cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra góp phần giảm tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT; để người lao động khi tham gia vào thị trường lao động phải có trách nhiệm, nhưng đồng thời cũng là quyền được tham gia. Về các giải pháp dài hạn, BHXH Việt Nam cũng đã có những dự báo khả năng cân đối quỹ trong dài hạn và đề xuất những giải pháp để các nguồn quỹ ổn định lâu dài.