Từ 1/3, doanh nghiệp FDI phải kê khai online

Theo toquoc.gov.vn

(Tài chính) Từ thời điểm này, nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải kê khai online toàn bộ các thông tin về dự án đầu tư của mình trước khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa thông báo thời gian vận hành chính thức Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

Theo đó, từ ngày 1/3/2015, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) phải kê khai online toàn bộ các thông tin về dự án đầu tư của mình trước khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, đồng thời sử dụng Hệ thống để thực hiện công tác báo cáo trực tuyến cho các cơ quan quản lý.

Các cơ quan quản lý FDI cấp địa phương cập nhật dữ liệu về đăng ký, cấp/điều chỉnh/thu hồi giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy phép/văn bản pháp lý có giá trị tương đương trên Hệ thống.

Như vậy, Hệ thống sẽ cung cấp một kho cơ sở dữ liệu về tất cả các dự án FDI trên cả nước, thông qua kho cơ sở dữ liệu này, công tác quản lý điều hành của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài sẽ được thực hiện nhanh chóng, tiện lợi, đảm bảo quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan đầu mối cấp phép và quản lý dự án FDI của địa phương tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống cho các cán bộ liên quan và các doanh nghiệp FDI thuộc phạm vi quản lý.

Việc sử dụng Hệ thống này là bắt buộc với tất cả cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên phạm vi cả nước.

Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố tình hình đầu tư nước ngoài tháng 1/2015. Theo đó, tính chung trong tháng 1/2015, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm tại Việt Nam đạt 663,44 triệu USD, tăng 67,1% so với cùng kỳ năm 2014.