Từ 2020, sẽ không thu phí xe ra vào đón trả khách ở sân bay

Theo Khánh Hòa/laodong.vn

Từ năm 2020, những xe ra vào đón trả khách trong khoảng thời gian nhất định tuỳ từng cảng hàng không, sân bay sẽ không bị thu tiền như hiện nay. Tuy nhiên, những xe ôtô ra vào cảng quá thời gian quy định sẽ bị tính tiền theo thời gian như dịch vụ sân đỗ ôtô.

Từ 2020, xe ra vào sân bay trong thời gian ngắn sẽ không bị thu phí. Nguồn: laodong.vn
Từ 2020, xe ra vào sân bay trong thời gian ngắn sẽ không bị thu phí. Nguồn: laodong.vn

Đây là phương án của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) sau khi đã nhận được sự đồng thuận của Bộ Tài chính. Theo đó, ACV sẽ đầu tư, nâng cấp hệ thống kiểm soát xe ôtô ra vào 21cảng hàng không trực thuộc một cáchđồng bộ và xây dựng phương án thu theo thời gian.

Hệ thống này sẽ triển khai thực hiện chậm nhất từ năm 2020. Còn từ nay tới thời điểm đó, phương án thu được giữ nguyên như hiện nay. 

ACV cũng lên tiếng lý giải về việc thu tiền xe ra vào sân bay là để bù đắp chi phí đầu tư, quản lý, duy tu, bảo dưỡng hệ thống kết cấu hạ tầng ở sân bay.

Cụ thể, ACV cho biết đang chịu trách nhiệm đầu tư, quản lý, bảo đảm tiêu chuẩn khai thác cho kết cấu hạ tầng 21 cảng hàng không trên cả nước, bao gồm hệ thống đường dẫn vào nhà ga các cảng hàng không. Riêng hệ thống đường dẫn vào nhà ga 21 cảng hàng không do ACV quản lý có tổng giá trị đầu tư hơn 2.500 tỉ đồng. 

Trước đó, theo Kết luận số 2569/KL-TTCP ngày 12/10/2017 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Thanh tra Chính phủ không kiến nghị xử lý về kinh tế đối với số tiền ACV đã thu dịch vụ đường dẫn vào nhà ga cảng hàng không đối với xe ôtô đưa, đón trả khách. Kết luận của Thanh tra Chính phủ đã dấy lên nhiều tranh cãi quanh việc thu phí xe ra vào sân bay.

Về phần mình, ACV cho rằng giai đoạn 2012-2017, số tiền thu được từ dịch vụ đường dẫn vào nhà ga cảng hàng không được ACV dùng để bù đắp chi phí khai thác, duy tu, bảo dưỡng, tái đầu tư hệ thống đường dẫn vào nhà ga và được hạch toán kế toán, xuất hóa đơn, xác định doanh thu, chi phí, lợi nhuận, trích lập các quỹ của doanh nghiệp theo đúng hướng dẫn chế độ kế toán của Bộ Tài chính và đã nộp thuế, nghĩa vụ theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, tại thời điểm ACV chính thức chuyển thành công ty cổ phần (31.3.2016), toàn bộ lợi nhuận, chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ, ACV đã nộp ngân sách, quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp trung ương theo đúng quy định.

ACV cũng viện dẫn các cơ sở pháp lý để khẳng định việc thu giá dịch vụ đường dẫn là phù hợp với quy định nhằm đảm bảo trách nhiệm xây dựng, bảo trì, sửa chữa đường giao thông nội bộ trong cảng hàng không, sân bay của doanh nghiệp Cảng hàng không (ACV), phù hợp với luật đất đai về quyền được hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất.

Được biết, Bộ GTVT đang chỉ đạo ACV tập trung, khẩn trương triển khai đồng bộ việc đầu tư, nâng cấp hệ thống kiểm soát xe ôtô ra vào các cảng hàng không trực thuộc để thực hiện phương án thu theo thời gian. Tuy nhiên, ACV cho biết 21 cảng hàng không trên cả nước do đơnbị này quản lý có địa hình riêng, kết cấu hạ tầng nhà ga, đường ra vào cảng khác nhau. Do vậy việc đầu tư, nâng cấp đồng bộ hệ thống kiểm soát xe ôtô ra vào các cảng hàng không tốn nhiều thời gian và ACV cũng cần xây dựng phương án thu theo thời gian (giá thu, thời gian miễn thu) tại các cảng hàng không.