Từ 22/10, điều chỉnh giảm giá bán một số chủng loại than trong nước

Theo Cổng thông tin Bộ Tài chính

(Tài chính) Ngày 22/10/2012, Bộ Tài chính đã có công văn số 14440/BTC-QLG thống nhất mức giá than bán trong nước cho các hộ (trừ than bán cho điện) trên cơ sở đăng ký giảm giá bán than trong nước cho các hộ lẻ và các hộ sản xuất xi măng, giấy, phân bón của của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Công văn số 5315/Vinacomin - KH ngày 15/10/2012.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 244/VPCP-KTTH ngày 11/8/2009 của Văn phòng Chính phủ về giá than bán cho các nhu cầu tiêu thụ trong nước, thì: "Giá than bán cho các nhu cầu tiêu thụ trong nước (trừ than bán cho điện) thấp hơn giá than xuất khẩu tối đa là 10%".

Do giá xuất khẩu than hiện nay giảm khoảng 1,4% đến 11,2% so với thời điểm tháng 8/2012, TKV đề nghị giảm giá bán than đối với một số chủng loại than như sau:

Thứ nhất, Đối với các hộ lẻ: Giảm khoảng -0,9% đến 9,5% tùy chủng loại so với hiện hành.

Thứ hai, Đối với các hộ sản xuất xi măng, giấy, phân bón (hộ lớn): Giảm khoảng từ -1,5% đến -6,7% tùy chủng loại so với hiện hành.

Qua rà soát của Bộ Tài chính TKV cơ bản đã thực hiện nguyên tắc giá than bán cho các nhu cầu tiêu thụ trong nước (trừ than bán cho điện) thấp hơn giá than xuất khẩu tối đa là 10% như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đối với các chủng loại than có giá xuất khẩu giảm, giá than trong nước cũng được điều chỉnh giảm trên cơ sở cân đối chất lượng và đảm bảo thấp hơn giá xuất khẩu. Do vậy, việc giảm giá than là phù hợp trong thời điểm hiện nay.

Thời gian thực hiện từ ngày 22/10/2012.

Xem biểu giá chi tiết:Bieu gia ban.DOC