Tự chủ tài chính tăng hiệu quả hoạt động cho các bệnh viện y học cổ truyền công lập

Hương Giang

Tự chủ là xu thế tất yếu đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ công nói chung và các đơn vị cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh nói riêng. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm thích đáng nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật để phát triển và đổi mới cơ chế tự chủ tài chính, tổ chức và hoạt động của các cơ sở Y tế công lập gắn với chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa. Nhờ đó, các bệnh viện Y học cổ truyền công lập cũng đã phát huy hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính và đạt được những kết quả nhất định.

Tự chủ là xu thế tất yếu đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ công nói chung và các đơn vị cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh nói riêng.
Tự chủ là xu thế tất yếu đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ công nói chung và các đơn vị cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh nói riêng.

Nhiều kết quả tích cực

Trong những năm qua, cơ chế, chính sách về thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các bệnh viện Y học cổ truyền công lập từng bước được hoàn thiện, tạo động lực quan trọng để các bệnh viện Y học cổ truyền công lập thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm sẽ giúp các bệnh viện y học cổ truyền công lập được chủ động hơn trong khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực...

Các bệnh viện y học cổ truyền công lập đã tổ chức sắp xếp lại nhân sự, hoàn tất việc xây dựng Đề án vị trí việc làm, bố trí công việc một cách khoa học, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực (tinh giản biên chế, viên chức để thực hiện chế độ hợp đồng lao động, tăng tính trách nhiệm của người lao động).

Bên cạnh đó, các bệnh viện Y học cổ truyền công lập đã xây dựng được quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn tài chính để có chênh lệch thu chi, chi trả thu nhập tăng thêm, trích lập các quỹ để đầu tư cơ sở, mua sắm trang thiết bị để mở rộng và phát triển bệnh viện. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo sử dụng tài chính công khai, minh bạch và hiệu quả; Tạo cơ hội thăng tiến nghề nghiệp công bằng cho tất cả người lao động và đồng thời phát huy được tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán Bộ Y tế trong việc chủ động quyết định các biện pháp, giải pháp để thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Song song với đó, các bệnh viện Y học cổ truyền công lập tích cực đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, tạo môi trường y tế thân thiện, văn hóa, công khai, minh bạch, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Thời gian qua, các bệnh viện y học cổ truyền công lập luôn chú trọng giáo dục, nâng cao nhận thức cho đội ngũ y, bác sĩ về nghĩa vụ cao quý của ngành y, ý thức, trách nhiệm của người thầy thuốc.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các đơn vị y tế công lập tập trung “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của cán bộ y tế; đổi mới quy trình tiếp đón, hướng dẫn người bệnh; triển khai hệ thống phòng tiếp dân, hộp thư góp ý, đường dây nóng. Đồng thời, thành lập tổ công tác xã hội, nhằm kịp thời giải quyết vướng mắc cho người bệnh trong quá trình khám, điều trị; công khai minh bạch thông tin về quy trình khám, chữa bệnh, sử dụng các dịch vụ y tế.

Theo đó, bệnh nhân được giải thích về tình trạng bệnh, phương pháp và thời gian dự kiến điều trị; tư vấn trước khi yêu cầu làm các xét nghiệm, thăm dò, kỹ thuật cao; cập nhật về giá cả các loại thuốc và chi phí điều trị,... Các bệnh viện y học cổ truyền công lập cũng tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động, dựa trên công nghệ thông tin, nhất là trong giám sát việc sử dụng thuốc, kỹ thuật y tế theo quy chuẩn, đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền lợi cho người bệnh; phấn đấu có trên 90% số bệnh nhân hài lòng với các dịch vụ kỹ thuật y tế.

Các bệnh viện Y học cổ truyền công lập đã không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật hiện đại. Đây là vấn đề có tính then chốt trong vận hành, nâng cao hiệu quả cơ chế tự chủ về tài chính của đơn vị.

Tiếp tục phát huy hiệu quả tự chủ tài chính tại các bệnh viện Y học cổ truyền công lập

Việc đổi mới cơ chế hoạt động thành công sẽ giúp các bệnh viện y học cổ truyền công lập đóng góp thiết thực dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao và các sản phẩm khoa học công nghệ cho công cuộc phát triển ngành Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thời gian tới, nhằm phát huy hiệu quả hơn hiệu quả tự chủ tài chính tại các bệnh viện Y học cổ truyền công lập, cần chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Cơ chế tài chính của bệnh viện vẫn phải là phi lợi nhuận

Có thể nói rằng, tự chủ tài chính đạt được kết quả rất tốt cho bệnh viện, nhưng chúng phải được đặt trong mối quan hệ lợi ích hài hòa là đảm bảo quyền lợi của người bệnh, đảm bảo cho sự phát triển của bệnh viện và của ngành Y tế. Trong đó, việc đảm bảo giữ gìn không để thất thoát tài sản công; phát triển các kỹ thuật mới để người bệnh được hưởng… Bao trùm lên tất cả là cần xác định thật rõ, bệnh viện là nơi phục vụ người bệnh, chứ không được coi là nơi kinh doanh.

Cần mở rộng cơ chế tự chủ nhiều

Phải mở rộng biên độ tự chủ, giao cho Ban lãnh đạo bệnh viện có quyền quyết định một số nhiệm vụ mà hiện tại vẫn đang phải trình duyệt ở cấp cao hơn, đồng thời chuyển sang hậu kiểm để đảm bảo việc tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi để các dịch vụ theo yêu cầu phát triển, thu hút mọi tầng lớp người bệnh.

Chủ động xây dựng mức giá và điều tiết thu giá dịch vụ y tế theo yêu cầu

Giao cho các bệnh viện tự chủ trong việc xây dựng mức giá dịch vụ theo yêu cầu trên cơ sở tính đúng, tính đủ các yếu tố cấu thành giá và có tích lũy theo quy định của Nhà nước. Cùng với đó, Bảo hiểm y tế phải tính toán chi trả các dịch vụ cơ bản, còn các dịch vụ cao để người bệnh hưởng các dịch vụ cao hơn sẵn sàng chi trả, để bệnh viện phát triển các kỹ thuật.

Khuyến khích các hoạt động liên doanh, liên kết

Tại các bệnh viện công lập nói chung, bệnh viện Y học cổ truyền nói riêng, quyết định về tự chủ cũng như việc tham gia liên doanh liên kết, việc phát huy vai trò của tập thể là hết sức quan trọng. Khi các chủ trương được đưa ra công khai, có sự đóng góp ý kiến trong toàn thể bệnh viện, vai trò của tổ chức Đảng, công đoàn, vai trò kiểm tra, giám sát của thanh tra nhân dân thì việc thực hiện cơ chế tự chủ sẽ mang lại lợi ích cho cả bệnh viện, bệnh nhân và người lao động.