Từ ngày 1/8/2019, kết quả đóng BHXH được thông báo qua tin nhắn


Đó là nội dung tại Công văn số 774/CNTT-PM ngày 18/7/2019 của Trung tâm Công nghệ thông tin (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam) về việc tiếp tục triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH).

Từ 01/8/2019, kết quả đóng BHXH được gửi qua tin nhắn. Nguồn: internet
Từ 01/8/2019, kết quả đóng BHXH được gửi qua tin nhắn. Nguồn: internet

Theo đó, để minh bạch hóa thông tin đối với đơn vị tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN), từ ngày 1/8/2019, BHXH Việt Nam sẽ bổ sung tin nhắn gửi thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN của tháng trước liền kề và số tiền dự tính phải đóng của tháng hiện tại đối với đơn vị tham gia.

Tin nhắn thông báo sẽ được vào ngày 01 hàng tháng với nội dung tương tự: “Kính gửi Công ty TNHH Hoya Glass Disk VN: Số tiền đã đóng tháng 05/2019 là 9.249.473.860 đồng; Số tiền còn phải đóng chuyển sang tháng 06/2019 là -214.541.737 đồng; Số tiền dự tính phải đóng tháng 6/2019 là 8.931.964.403 đồng. Chi tiết liên hệ BHXH TP. Hà Nội.”

Ngoài ra, kết quả tiếp nhận dữ liệu điện tử cũng được gửi đến lãnh đạo cơ sở khám chữa bệnh BHYT vào ngày 06 hàng tháng qua tin nhắn với nội dung ví dụ như: “Tháng 4/2019, mã CSKCB 01909: Tổng số lượt đề nghị là 10.132 lượt, tổng số tiền đề nghị BHXH thanh toán là 11.967.526.000 đồng, tỷ lệ hồ sơ gửi đúng ngày là 72%. Trân trọng!”

Theo Công văn số 774/CNTT-PM, khi bắt đầu triển khai, các tin nhắn thông báo trên sẽ được chuyển sang tin nhắn tiếng Việt không dấu. BHXH các tỉnh không thực hiện việc gửi tin nhắn trùng với các nội dung tin nhắn mà BHXH Việt Nam đã triển khai.