Tự ý tăng giá sẽ bị phạt tối đa 35 triệu đồng

Theo dddn.com.vn

Đây là những thay đổi vừa được Bộ Tài chính đưa ra trong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, h​óa đơn.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, phạt tiền từ 10-15 triệu đồng với hành vi không thông báo bằng văn bản về mức giá đăng ký, kê khai cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Riêng về hành vi tự ý tăng giá, phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi tự ý tăng giátheo giá đã kê khai, đăng ký với cơ quan Nhà nước trong trường hợp các cơ quan này đã có văn bản yêu cầu giải trình nhưng tổ chức, cá nhân chưa giải trình xong; Phạt tiền từ30-35 triệu đồng đốivới hành vi tự ý tăng giá trong khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân chỉ áp dụng mức giá mới và yêu cầu kê khai lại mức giá.

Trong lĩnh vực phí, lệ phí, một trong những điểm mới của dự thảo là bổ sung mức phạt cho hành vi gian lận, trốn nộp phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Hành vi này được cơ quan chức năng đề nghị phạt tiền từ 1-3 lần số tiền phí gian lận, trốn nộp phí theo quy định. Mức phạt tối thiểu là 6 triệu đồng đồng và mức phạt tối đa là 50 triệu đồng.