Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

PV.

Ngày 02/11/2017, Cục Phòng chống rửa tiền - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) phối hợp Cục An ninh tài chính tiền tệ và đầu tư – Cục A84 (Bộ Công an) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Tại Hội nghị, đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền đã giới thiệu các nội dung liên quan về công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, những quy định của pháp luật hiện hành về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trách nhiệm của các đối tượng liên quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền;

Giới thiệu về nghiệp vụ giám sát, phát hiện và báo cáo các giao dịch đáng ngờ theo quy định của Bộ Luật hình sự, Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Phòng, chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn dưới luật; thông tin tình hình về hoạt động phòng, chống rửa tiền của Việt Nam, khu vực và quốc tế...

Bên cạnh đó, Đại diện Cục A84 (Bộ Công an) cũng đã chia sẻ thông tin các loại tội phạm về rửa tiền, tài trợ khủng bố và thực tiễn công tác điều tra, xét xử các tội phạm này.

Tham dự Hội nghị các đại biểu tham gia đã nhận thức được những quy định cơ bản của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tội phạm rửa tiền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền; công tác giám sát, phát hiện và báo cáo các giao dịch đáng ngờ theo quy định của pháp luật…