Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính:

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cài cắm quy định, lợi ích nhóm trong xây dựng các dự án luật

PV.

Phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2024 vừa diễn ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các dự án luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng dự án luật, không để xảy ra tình trạng cài cắm quy định, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, cơ quan trong quá trình xây dựng, tiếp thu, hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, cơ quan trong quá trình xây dựng, tiếp thu, hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh.

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Bộ Tài chính đã nỗ lực, tích cực chuẩn bị, trình các nội dung trên; nghiêm túc tiếp thu, giải trình ý kiến của Thường trực Chính phủ, Thành viên Chính phủ để chỉnh lý, hoàn thiện.

Lưu ý về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, bám sát thực tiễn, giải quyết được các bài toán đặt ra từ thực tiễn.

Công cụ thuế cần bảo vệ sản xuất trong nước, khuyến khích các lĩnh vực ưu tiên, nhưng hợp tình, hợp lý, phù hợp tình hình, linh hoạt; tính toán hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp, người dân; đẩy mạnh chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, buôn lậu.

“Cần khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, đầu tư vào những lĩnh vực như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khuyến khích xuất khẩu với những mặt hàng thiết yếu, ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô, như năng lượng, lương thực, thực phẩm thì phải tính toán rất kỹ”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023, Thủ tướng nêu rõ, cần thực hiện đúng Luật Ngân sách nhà nước, có thứ tự ưu tiên, bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa, hợp lý, cân đối giữa các vùng miền, lĩnh vực, nhưng có trọng tâm, trọng điểm; các dự án đã xong thủ tục, các lĩnh vực ưu tiên, như hạ tầng chiến lược, giao thông vận tải, trong đó có các dự án cấp bách, như một số đoạn cao tốc hiện chỉ có 2 làn xe…

Ngoài cho ý kiến đối với 2 nội dung quan trọng trên, Thủ tướng lưu ý, số lượng các dự án luật Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV là rất lớn (khoảng 18 dự án luật), nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề.

Do đó, Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung nguồn lực, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các dự án luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng dự án luật, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cài cắm quy định lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. 

Đồng thời, các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan của Quốc hội trong việc trình, thẩm tra, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Quốc hội, đại biểu Quốc hội; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật theo quy định.

Liên quan tới việc soạn thảo, trình, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã được Quốc hội thông qua, Thủ tướng yêu cầu, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành các văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 (5 nghị định và 2 quyết định của Thủ tướng Chính phủ); khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản (trước ngày 15/5/2024).

Giao nhiệm vụ cho Bộ Tư pháp, Thủ tướng lưu ý, Bộ này theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc ban hành văn bản quy định chi tiết của các bộ, cơ quan ngang bộ; báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý trách nhiệm trong trường hợp để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết.

Nhằm kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành cần tiếp tục đầu tư hơn nữa cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế. Đặc biệt, cần phát huy vai trò của người đứng đầu, các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành, địa phương trực tiếp lãnh đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế. Tập trung nguồn lực, bố trí các cán bộ có trình độ, năng lực và tâm huyết cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế; đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện làm việc thuận lợi và có chế độ, chính sách phù hợp với đội ngũ cán bộ làm công tác này.

Cùng với đó, các bộ, ngành tăng cường năng lực phản ứng chính sách, kịp thời sửa đổi để tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc, bất cập, nhất là trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới và tăng cường giám sát, kiểm tra; cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tiết giảm chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp ngay trong quá trình xây dựng luật, pháp lệnh; khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội...