Tuần làm việc cuối của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Tuần làm việc cuối của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Trong 02 ngày làm việc cuối của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua một số dự án Luật và nghị quyết; Trong đó, các dự án Luật được biểu quyết gồm: Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).
Hoàn thiện Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3

Hoàn thiện Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3

Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Theo chương trình hội nghị, đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về 04 dự án Luật, trong đó có dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).
Đề xuất mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Đề xuất mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật

Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật

Sáng ngày 10/1, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội tổ chức phiên thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Phiên họp cũng được nghe các thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Bế mạc Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phát biểu bế mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, sau 3,5 ngày làm việc của 2 đợt họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình phiên họp.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Luật đủ điều kiện trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Luật đủ điều kiện trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường

Ngày 8/12, trong chương trình làm việc của Phiên họp thường kỳ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Luật. Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là nội dung đặc biệt quan trọng liên quan đến tính đồng bộ của hệ thống pháp luật. Dó đó, cần rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, đảm bảo các nội dung đề xuất sửa đổi là cần thiết, cấp bách; phù hợp với thực tiễn và đảm bảo tính khả thi khi ban hành.
Ngày 28/10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về 02 dự án Luật

Ngày 28/10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về 02 dự án Luật

Ngày 28/10, tiếp tục Kỳ họp thứ 2, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành thảo luận trực tuyến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).