Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật

Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật

Tại phiên họp ngày 10/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Trong đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, tuy phải đảm bảo bám sát các vấn đề quan trọng, cấp bách, bức thiết, nhưng cũng phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.
Dự kiến chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận tại kỳ họp thứ 5, quốc hội khóa XV

Dự kiến chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận tại kỳ họp thứ 5, quốc hội khóa XV

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách theo hình thức họp tập trung tại Hội trường Diên Hồng trong 03 ngày 5, 6 và 7/4/2023 để thảo luận, góp ý kiến về 07 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Tuần làm việc cuối của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Tuần làm việc cuối của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Trong 02 ngày làm việc cuối của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua một số dự án Luật và nghị quyết; Trong đó, các dự án Luật được biểu quyết gồm: Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).