Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo về hoạt động tiền ảo

BD

Ngày 20/7/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có Thông báo số 4486/UBCK-GSĐC về việc quản lý hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới giao dịch liên quan tới tiền ảo.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trước diễn biến về hoạt động tiền ảo, tiền điện tử, tiền mã hóa... (Bitcoin) đang diễn ra ngày càng phức tạp và tinh vi trên thế giới. Tại Việt Nam, đồng tiền ảo không được chấp nhận, không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp, nhưng hoạt động của nó vẫn có chiều hướng gia tăng bất chấp những rủi ro.

Trước tình hình trên, căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 11/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác, tiếp theo Thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ngày 29/01/2018 trên website UBCKNN (www.ssc.gov.vn) đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ tài chính, UBCKNN đã có Thông báo số 4486/UBCK-GSĐC ngày 20/7/2018 về việc quản lý hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới giao dịch liên quan tới tiền ảo.

Theo đó, Thông báo số 4486/UBCK-GSĐC đề nghị các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán không được thực hiện các hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới giao dịch liên quan tới tiền ảo trái pháp luật, tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền.

UBCKNN thông báo để các công ty, đơn vị được biết và nghiêm túc thực hiện theo quy định.