Ủy ban Tài chính ngân sách: Kiểm toán sờ vào đâu, sai phạm ở đó

Theo Xuân Dũng (Vietnam+)

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội nhắc lại quá trình kiểm toán các dự án BOT. Theo ông, khi đặt ra vấn đề này, nhiều bộ, ngành không ủng hộ.

Sau kiểm toán, cầu Cổ Chiên kết nối Trà Vinh với Bến Tre đã giảm thời gian thu phí hơn 5 năm so với phương án ban đầu.
Sau kiểm toán, cầu Cổ Chiên kết nối Trà Vinh với Bến Tre đã giảm thời gian thu phí hơn 5 năm so với phương án ban đầu.

Ông Bùi Đặng Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội "thấy buồn" vì với hệ thống bộ máy, luật pháp chặt chẽ nhưng Kiểm toán Nhà nước "sờ vào đâu, sai phạm ở đó."

Ông Dũng nói lên điều này tại Hội thảo "Kiểm toán Nhà nước trong tiến trình phát triển đất nước" sáng 6/6 tại Hà Nội.

Phát biểu tại hội thảo, vị đại diện Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội nhắc lại quá trình kiểm toán các dự án BOT. Theo ông, khi đặt ra vấn đề này, nhiều bộ, ngành không ủng hộ như Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thậm chí, theo ông, có nhiều ý kiến phản đối nội dung trên.

Tuy nhiên, sau kiểm toán 61 tại dự án BOT giao thông, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị giảm 222 năm thu phí. Đây là kết quả "để lại dấu ấn trong sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước."

Ở khía cạnh khác, ông Dũng cho biết "cũng buồn vì có hệ thống tổ chức bộ máy chặt chẽ, hệ thống chính trị luật pháp như vậy nhưng Kiểm toán Nhà nước sờ vào đâu, kiểm toán ở đâu, sai phạm ở đó."

Về nội dung khuyến nghị, ông Dũng nhắc tới vấn đề khúc múc là chồng chéo giữa Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị thanh tra.

Ông nêu quan điểm, kế hoạch kiểm toán được Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định nhưng trước đó có trao đổi với các ban, ngành liên quan và xin ý kiến Quốc hội. Bởi vậy, theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội, tất cả các kế hoạch thanh kiểm tra phải theo kế hoạch của Kiểm toán Nhà nước và lấy kế hoạch của ngành kiểm toán làm đích để điều chỉnh.

Ông Dũng cũng nêu vấn đề, đơn vị nào sử dụng tài chính, tài sản công cũng phải đặt ra nội dung kiểm toán. Ông thống kê, hiện cả nước có khoảng 300.000 đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, gần 11.200 xã, 710 huyện và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong khi ấy, hàng năm, Kiểm toán Nhà nước chưa thực hiện kiểm toán ngân sách được toàn bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tại mỗi địa phương, cơ quan này cũng chỉ kiểm toán được một phần nhỏ ngân sách cấp huyện trong khi tỷ lệ số xã được kiểm toán còn ít hơn.

Về phía mình, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên đánh giá, mặc dù những thành tựu, kết quả đạt được trong 25 năm qua là toàn diện, quan trọng nhưng Kiểm toán Nhà nước vẫn còn có những hạn chế và bất cập.

Một trong số này theo ông là quy mô kiểm toán mặc dù đã được mở rộng song vẫn chưa tương xứng với yêu cầu kiểm tra, kiểm soát các đối tượng sử dụng tài chính, tài sản công.

Ngoài ra theo ông, việc giải quyết mối quan hệ giữa mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng kiểm toán và yêu cầu giữ gìn đạo đức, phẩm chất cán bộ, kiểm toán viên luôn là một thách thức lớn.