VACPA phát hành sách Chương trình kiểm toán mẫu - Báo cáo tài chính Singapore (bản tiếng Việt)

Anh Thư

Ngày 25/10/2019, tại Hà Nội, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Viện Kế toán Công chứng Singapore (ISCA) đã tổ chức ký kết Biên bản ghi nhớ và phát hành sách Chương trình kiểm toán mẫu báo cáo tài chính Singapore (bản tiếng Việt). Tài liệu này sẽ giúp các kiểm toán viên hiểu rõ hơn các yêu cầu của Chuẩn mực kiểm toán quốc tế.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ và phát hành sách Chương trình kiểm toán mẫu báo cáo tài chính Singapore (bản tiếng Việt)
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ và phát hành sách Chương trình kiểm toán mẫu báo cáo tài chính Singapore (bản tiếng Việt)

Tại buổi lễ, ông Phạm Sỹ Danh, Chủ tịch VACPA chia sẻ: “Thời gian qua, ISCA và VACPA đã cùng nhau hỗ trợ, đóng góp nhiều cho sự phát triển của nghề kế toán, kiểm toán, tài chính tại Việt Nam. Việc triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ này tiếp tục góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ hoạt chuyên môn nghề nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín của hội viên VACPA”.

Sau Biên bản ghi nhớ lần đầu tiên từ năm 2007 có giá trị không thời hạn, Biên bản thỏa thuận mới ký kết lần này về việc ISCA đồng ý để VACPA biên dịch và lưu hành nội bộ cuốn sách “Chương trình kiểm toán mẫu - Báo cáo tài chính Singapore” có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là động thái nhằm cụ thể hóa hoạt động hợp tác nghề nghiệp nhằm cung cấp thêm tài liệu tham khảo giúp kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán là hội viên VACPA hiểu rõ hơn về cách thực hiện một cuộc kiểm toán tuân thủ chuẩn mực kiểm toán mà các nước trên thế giới đã thực hiện. Đồng thời, đây cũng là hoạt động hỗ trợ quá trình xây dựng các tài liệu chuyên môn của VACPA.

Như vậy là, cùng với các tài liệu mà VACPA đã ban hành trong thời gian qua, như sách “Hướng dẫn sử dụng các chuẩn mực kiểm toán quốc tế trong kiểm toán đơn vị nhỏ và vừa” của Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC), việc biên dịch cuốn sách “Chương trình kiểm toán mẫu - Báo cáo tài chính Singapore” của ISCA sẽ giúp hội viên VACPA hiểu rõ hơn phương pháp kiểm toán dựa trên rủi ro và các yêu cầu của Chuẩn mực kiểm toán quốc tế trong hoạt động nghề nghiệp của mình.

Với vai trò là một tổ chức nghề nghiệp của Kiểm toán viên hành nghề (CPA Việt Nam) và doanh nghiệp kiểm toán Việt Nam, VACPA đã xác lập được vai trò và vị thế của mình trong cộng đồng doanh nghiệp, xã hội, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức nghề nghiệp trong nước và quốc tế, đã và đang nỗ lực hoạt động với nhiều đóng góp đáng kể vào sự phát triển của nghề nghiệp kiểm toán độc lập vì mục tiêu phục vụ có hiệu quả phát triển và hội nhập kinh tế của đất nước.

VACPA hy vọng tất cả các hội viên sẽ khai thác hiệu quả các nội dung cuốn sách Chương trình kiểm toán mẫu - Báo cáo tài chính Singapore (bản tiếng Việt) để phục vụ hoạt động chuyên môn của mình, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín của mỗi Kiểm toán viên, mỗi công ty, của VACPA và của ngành kiểm toán độc lập.