Ngày 14-16/7, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ trực tuyến giải đáp vướng mắc về thuế

PV.

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, trong hai ngày 14-15/7, sẽ tổ chức Chương trình trực tuyến với doanh nghiệp hỗ trợ, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế trên địa bàn Hà Nội năm 2021.

Với mong muốn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa, cùng đồng hành với các tổ chức, DN, người nộp thuế trong việc chấp hành nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật, Cục Thuế TP. Hà Nội đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế qua các phương thức điện tử, cụ thể là trên website của Cục Thuế http://hanoi.gdt.gov.vn

Theo hướng này, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế  tiếp cận nhanh và hiệu quả hơn trong việc thực hiện chính sách pháp luật thuế, từ đó tạo sự đồng thuận, chấp hành và thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế. Đồng thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và Thành phố

Dự kiến, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tổ chức Chương trình hỗ trợ trực tuyến để giải đáp các vướng mắc về chính sách thuế và thủ tục hành chính thuế trên website vào các khung giờ:

Ngày 14/7/2021: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút

Ngày 15/7/2021: Từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30 phút.

Tham gia Chương trình hỗ trợ trực tuyến, người nộp thuế truy cập vào website của Cục Thuế TP. Hà Nội tại địa chỉ: http://hanoi.gdt.gov.vn, đặt câu hỏi liên quan đến chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế mà DN, người nộp thuế và nhân dân quan tâm để được Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời trực tiếp trên website.

Giao diện chương trình hỗ trợ trực tuyến của Cục Thuế TP.Hà Nội chỉ được mở trên website trong thời gian diễn ra chương trình.