Vẫn được vay ngoại tệ để thanh toán trong nước đến hết năm 2016

Theo thoibaonganhang.vn

NHNN vừa ban hành Thông tư 07/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là TCTD) đối với khách hàng vay là người cư trú.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, Thông tư 07 sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 3 Thông tư số 24/2015/TT-NHNN như sau: Cho vay ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay; khi được TCTD giải ngân vốn cho vay, khách hàng vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho TCTD cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay (spot), trừ trường hợp nhu cầu vay vốn của khách hàng để thực hiện giao dịch thanh toán mà pháp luật quy định đồng tiền giao dịch phải bằng ngoại tệ. Quy định này được thực hiện đến hết ngày 31/12/2016.

Điều đó có nghĩa các doanh nghiệp vẫn tiếp tục được vay ngắn hạn ngoại tệ để chuyển đổi ra tiền đồng thanh toán trong nước cho tới hết năm 2016 thay vì phải chấm dứt từ 1/4/2016 như quy định tại Thông tư 24.

Với các nhu cầu vay ngoại tệ khác vẫn được giữ nguyên.

Thông tư 07/2016/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ 1/6/2016.