Vi phạm trong lĩnh vực dầu khí

Theo Việt Anh/congthuong.vn

Phạt tiền lên đến 2 tỷ đồng Đây là đề xuất của Bộ Công Thương tại Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, thay thế Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ban hành từ ngày 10/7/2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mặc dù mới được triển khai thực hiện gần 2 năm, nhưng nhu cầu từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí đòi hỏi nhiều quy định tại Nghị định số 67/2017/NĐ-CP phải được rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nhằm bảo đảm tính khả thi và nâng cao hiệu quả của công tác xử phạt vi phạm hành chính, góp phần bảo vệ trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của một số lực lượng chủ công trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả như công an nhân dân, quản lý thị trường... đã có những thay đổi cơ bản.

Với những lý do như vậy, việc ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí mới thay thế Nghị định số 67/2017/NĐ-CP là cần thiết.

Theo dự thảo, phạt tiền từ 500 – 600 triệu đồng đối với hành vi giữ lại diện tích phát hiện khí có khả năng thương mại khi chưa được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà chưa phát sinh các nguồn lợi hoặc số tiền thu lợi bất chính dưới 100 triệu đồng.

Phạt tiền từ 600 - 800 triệu đồng đối với hành vi tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí khi hợp đồng dầu khí chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt mà chưa phát sinh các nguồn lợi hoặc số tiền thu lợi bất chính dưới 100 triệu đồng.

Tiếp đến, phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với hành vi tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí tại khu vực nhà nước tuyên bố cấm hoặc tạm thời cấm mà chưa phát sinh các nguồn lợi hoặc số tiền thu lợi bất chính dưới 100 triệu đồng.

Đáng chú ý, phạt tiền từ 1,8 - 2 tỷ đồng đối với hành vi xâm phạm vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm nghiên cứu, tìm kiếm, thăm dò dầu khí mà chưa phát sinh các nguồn lợi hoặc số tiền thu lợi bất chính dưới 100 triệu đồng.

Các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và chức danh cần phải được rà soát, sửa đổi để bảo đảm tính hợp pháp trong thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng.