Viện Đào tạo Quốc tế thông báo tuyển sinh


(Tài chính) Năm học 2014 - 2015, Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính tuyển sinh 3 chương trình đào tạo: Cử nhân Thương mại BCom, Cử nhân Kế toán ứng dụng BSc, Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư.

Các chương trình đào tạo trên của Viện luôn hấp dẫn và thu hút được sự quan tâm của học viên nhờ thiết kế phù hợp với nguyện vọng của sinh viên và đạt hiệu quả cao trên cả ba mặt: chi phí cơ hội, chi phí tài chính và thời gian đào tạo.

Theo đó, Viện Đào tạo Quốc tế cam kết chất lượng đào tạo chuẩn quốc tế cho mọi học viên tham gia học tập tại Viện.

Mời download nội dung thông báo tuyển sinh:

scan TB Tuyen sinh BCom0001.pdf

scan TB tuyen sinh MSc0003.pdf

scan thong bao Tuyen sinh BSc0001.pdf