Việt Nam - Hàn Quốc ký kết ghi nhớ trong lĩnh vực tài chính

Hải Ngọc

Ngày 7/6, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Việt Nam và Ủy ban Dịch vụ tài chính Hàn Quốc đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề liên quan tới những định chế tài chính trong phạm vi giám sát của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Việt Nam và Ủy ban Dịch vụ tài chính Hàn Quốc.

Việt Nam - Hàn Quốc ký kết kết ghi nhớ về chia sẻ kinh nghiệm lĩnh vực tài chính.
Việt Nam - Hàn Quốc ký kết kết ghi nhớ về chia sẻ kinh nghiệm lĩnh vực tài chính.

Nội dung chính của bản ký kết là trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề liên quan tới những định chế tài chính trong phạm vi giám sát của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Việt Nam và Ủy ban Dịch vụ tài chính Hàn Quốc theo quy định, pháp luật của mỗi nước; về nội dung và phương thức giám sát (như các chỉ tiêu lành mạnh tài chính, xử lý dữ liệu, phân tích và định lượng hóa các tín hiệu của hệ thống tài chính quốc gia, thiết lập các ngưỡng cảnh báo cần thiết).

Ngoài ra, hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin về các hoạt động giám sát tài chính, định chế tài chính phù hợp với quy định mỗi nước; hợp tác về đào tạo cán bộ, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu...

Giới thiệu về Ủy ban Dịch vụ tài chính Hàn Quốc, ông Jeong Eun Bo, Phó Chủ tịch Ủy ban cho biết, đây là cơ quan có địa vị pháp lý ngang Bộ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước và thuộc chính phủ Hàn Quốc. Ủy ban Dịch vụ tài chính Hàn Quốc có chức năng hoạch định chính sách hợp nhất cho tất cả các vấn đề liên quan đến giám sát tổng thể khu vực tài chính, đảm bảo sự phát triển ổn định và cân bằng của thị trường tài chính Hàn Quốc.

Ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Việt Nam cho biết, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Việt Nam có chức năng tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ; trong đó có những chức năng quan trọng như dự báo tác động qua lại giữa thị trường tài chính và kinh tế vĩ mô; điều phối hợp động giám sát thị trường tài chính quốc gia.

Ông Hà Huy Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cho biết thêm, hiện nay, một trong những trụ cột của chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam giai đoạn 2016-2020 là tiếp tục đẩy mạnh chương trình tái cơ cấu lĩnh vực tài chính ngân hàng, nhằm xây dựng một nền tài chính minh bạch và lành mạnh, hướng đến các thay đổi căn bản trong từng ngân hàng và cả hệ thống.

"Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cũng đang đẩy mạnh cải thiện hiệu quả hoạt động, tăng tính cạnh tranh, khả năng chống đỡ rủi ro, tăng cường cơ sở hạ tầng hệ thống, cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính của các tổ chức kinh tế và công chúng", ông Tuấn nói.

Theo các chuyên gia tài chính, việc ký kết hợp tác giữa Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Việt Nam và Ủy ban Dịch vụ tài chính Hàn Quốc sẽ thiết lập cơ sở cho các hoạt động hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc về các vấn đề liên quan đến hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động cho mỗi bên