Việt Nam "hút" gần 8,5 tỷ USD vốn FDI trong 2 tháng đầu năm 2019


Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), ước tính trong 2 tháng đầu năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt 8,47 tỷ USD, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2018.

2 tháng đầu năm 2019, vốn FDI vào Việt Nam đạt 8,47 tỷ USD, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2018. Nguồn: Internet
2 tháng đầu năm 2019, vốn FDI vào Việt Nam đạt 8,47 tỷ USD, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2018. Nguồn: Internet

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến 20/02/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của NĐTNN đạt 8,47 tỷ USD, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2018.

Đáng chú ý là vốn FDI tăng mạnh ở cả 3 hợp phần cấp mới, điều chỉnh vốn và góp vốn mua cổ phần. Trong đó, có 514 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký 2,44 tỷ USD, tăng 75,7% so với cùng kỳ năm 2018. Đồng thời, có 176 lượt dự án đăng ký với tổng vốn đăng ký tăng thêm 854,8 triệu USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2018.

1.039 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 5,17 tỷ USD, gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ 2018 và chiếm 61% tổng vốn đăng ký.

Trong 2 tháng đầu năm 2019, ước tính các dự án FDI đã giải ngân được 2,58 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2018, đây cũng là mức tăng cao nhất của 2 tháng đầu năm trong vòng 3 năm trở lại đây cả về giá trị và tốc độ tăng.

Trong 2 tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 25,95 tỷ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 70,7% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu (không kể dầu thô) đạt 25,31 tỷ USD, tăng 3,2% so với cùng kỳ 2018 và chiếm 69% kim ngạch xuất khẩu. Về tình hình nhập khẩu, khu vực đầu tư nước ngoài đạt 21,47 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 58,4% kim ngạch nhập khẩu.

Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2019, trong khi cả nước nhập siêu 84 triệu USD thì khu vực đầu tư nước ngoài vẫn xuất siêu 4,48 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 3,84 tỷ USD không kể dầu thô.

Xét theo lĩnh vực đầu tư, NĐTNN đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều nhất sự quan tâm của NĐTNN. Hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai, đứng thứ ba là lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ.

Trong thời gian này đã có 51 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án FDI tại Việt Nam, trong đó Hồng Kông đứng thứ nhất, Singapore đứng thứ hai và Hàn Quốc đứng vị trí thứ ba. 

cũng trong 2 tháng, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 44 tỉnh thành phố, trong đó, Hà Nội thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất với 4 tỷ USD chiếm 47,3%, đứng thứ hai là TP. Hồ Chí Minh với 1 tỷ USD chiếm 12%,thứ ba là Bắc Ninh với 54 triệu USD chiếm 6,3%.

Có thể kể đến một số dự án lớn trong 2 tháng đầu năm 2019 như: Dự án góp vốn, mua cổ phần của Beerco Limited (Hồng Kông) vào công ty TNHH Vietnam Beverage, giá trị vốn góp là 3,85 tỷ USD với mục tiêu chính là sản xuất bia và mạch nha ủ men bia tại Hà Nội;  Dự án Nhà máy chế tạo thiết bị điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện, tổng vốn đầu tư đăng ký 260 triệu USD do Goertek (Hongkong) Co., Limited đầu tư tại Bắc Ninh; Hay Dự án Công ty TNHH lốp Advance Việt Nam, tổng vốn đầu tư đăng ký 214,4 triệu USD do Guizhou Advance Type Investment co.,ltd (Trung Quốc) đầu tư với mục tiêu Sản xuất, tiêu thụ lốp, cao su và các sản phẩm liên quan tại Tiền Giang...