Việt Nam – Lào trao đổi kinh nghiệm về tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới

pv.

(Tài chính) Ngày 24/9/2014 tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Bousone Boupphavanh (Buaxỏn Búpphảvăn), Trưởng Ban nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế Lào đã chủ trì hội thảo tình hình thế giới khu vực, tình hình kinh tế Việt Nam, tầm nhìn 2030 và vai trò chức năng nhiệm vụ của Ban kinh tế Trung ương. Gần 200 đại biểu thuộc các Bộ Ngành ở Trung ương và Thủ đô Viêng Chăn đã đến dự.

Việt Nam – Lào trao đổi kinh nghiệm về tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới  - Ảnh 1
Đoàn Chủ tịch Hội thảo. Nguồn: financeplus.vn

Tại hội thảo đồng chí Vương Đình Huệ trình bày tổng quan và sâu sắc bức tranh tổng quát nhất về tình hình kinh tế của thế giới và Việt Nam trong thời gian gần đây để giúp bạn Lào hiểu hơn kinh tế thế giới và tác động của nó đối với kinh tế mỗi quốc gia, trong đó có Lào. Đồng chí cho biết, sau một thời gian khủng hoảng, 6 tháng đầu năm 2014  kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi, nhưng chậm hơn dự báo và không đồng đều. Đối với khu vực ASEAN, tình hình khả quan hơn, dự báo trong năm 2014, kinh tế các nước khu vực sẽ tiếp tục đà tăng trưởng, một số nước có thể đạt được mức cao như Indonesia, Singapore, Malaysia …

Đối với kinh tế Việt Nam, một nền kinh tế gắn bó chặt chẽ với nền kinh tế Lào trong thời gian qua do đổi mới mô hình tăng trưởng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam nên đã có chuyển biến bước đầu, từ chiều rộng sang theo hướng chiều sâu, duy trì được mức tăng trưởng hợp lý, tỷ lệ tăng trưởng bình quân 3 năm 2011-2013 đạt 5,64%, cao hơn mức tăng trưởng bình quân của các nước ASEAN cùng thời kỳ, thu nhập bình quân đầu người lên khoảng 1.908 USD, lạm phát chỉ còn 6,04% vào năm 2013. Đây là những thành công lớn nhất về điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ đưa Việt Nam từ một quốc gia nhận tài trợ trong 20 năm qua đã trở thành quốc gia đối tác phát triển.

Việt Nam – Lào trao đổi kinh nghiệm về tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới  - Ảnh 2
Toàn cảnh Hội thảo. Nguồn: financeplus.vn

Đồng chí phân tích kỹ nguyên nhân kết quả đạt được, trong đó nhấn mạnh đến  nhận thức về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển nhanh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, bền vững đã được tập trung chỉ đạo từ Đại hội XI của Đảng.

Tại hội thảo chí Vương Đình Huệ cũng đã nêu rõ vai trò nhiệm vụ của Ban kinh tế Trung ương, giúp các bạn Lào hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của Ban trong việc tham mưu cho lãnh đạo cấp cao đối với các vấn đề kinh tế xã hội quan trọng của đất nước.

Thay mặt Ban nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế Lào, đồng chí Bousone Boupphavanh (Buaxỏn Búpphảvăn) cảm ơn đồng chí Vương Đình Huệ đã trình bày sâu sắc những vấn đề mà nước Lào nói chung và đội ngũ những người nghiên cứu kinh tế đất nước nói riêng rất quan tâm. Đồng chí nhấn mạnh: Lào - Việt Nam có quan hệ đặc biệt, những bài học kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng kinh tế là  rất thiết  thực  đối với Lào, nhất là trong bối cảnh Lào dang nổ lực hoàn thành Nghị quyết  Đại hội IX và hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN 2015.