Vietcombank điều chỉnh, bổ sung tính năng trên VCB Digibank

PV.

Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang lại những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho khách hàng, Vietcombank tiếp tục điều chỉnh và bổ sung một số tính năng trên Ngân hàng số VCB Digibank. Cụ thể như sau:

Bổ sung một số tính năng cho thẻ quốc tế Vietcombank:

Thứ nhất, Vietcombank triển khai các tính năng sau cho chủ thẻ:

- Đăng ký/ Hủy đăng ký thanh toán trên Internet cho thẻ Ghi nợ quốc tế (GNQT). Áp dụng cho thẻ GNQT cá nhân/tổ chức do Vietcombank phát hành (thương hiệu Visa, Master, Amex)

- Đóng/mở chi tiêu ATM/POS nước ngoài cho thẻ quốc tế áp dụng với các thẻ quốc tế cá nhân/tổ chức có thương hiệu Visa, Master, Amex, JCB, CUP

- Đăng ký thay đổi hạn mức ngày với bộ hạn mức mới gồm hạn mức chi tiêu tổng, hạn mức rút tiền mặt, hạn mức chi tiêu trực tuyến áp dụng với các thẻ tín dụng quốc tế cá nhân/tổ chức thương hiệu Visa, Master, Amex, JCB, CUP. Riêng với thẻ thương hiệu CUP không áp dụng việc cho phép thay đổi hạn mức chi tiêu trực tuyến.

Không chỉ áp dụng trên VCB Digibank phiên bản trên thiết bị di động và phiên bản web, Khách hàng còn có thể thực hiện các tính năng trên tại các PGD của Vietcombank hoặc qua hotline của  Vietcombank 1900 54 54 13

Thứ hai, thay đổi tài khoản mặc định VCB Digibank

- Chức năng này cho phép KH thay đổi tài khoản mặc định trên ứng dụng VCB Digibank. Tài khoản mặc định là tài khoản thanh toán được sử dụng để thu phí duy trì các dịch vụ ngân hàng điện tử và là tài khoản mặc định cho các giao dịch tài chính trên VCB Digibank.

Cách thức thay đổi: Cài đặt >> Cài đặt chung >> Thay đổi tài khoản mặc định

Áp dụng tại VCB Digibank phiên bản ứng dụng trên thiết bị di động

Tính năng cấp lại mật khẩu Phonebanking trên VCB Digibank

      -  Với tính năng này, Khách hàng đã đăng ký dịch vụ VCB Phone Banking trước đây có thể thực hiện cấp lại mật khẩu dịch vụ theo tính năng Cấp lại mật khẩu (PIN) Phone Banking

Áp dụng trên VCB Digibank phiên bản ứng dụng trên thiết bị di động và phiên bản web

Bổ sung các tính năng mới của dịch vụ đặt vé máy bay

Từ nay, khách hàng có thể làm thủ tục trực tuyến đối với các chuyến bay của hãng Viet Nam Airline và mua các dịch vụ bổ trợ đối với các chuyến bay của Vietjet Air. Các dịch vụ bổ trợ đối với các chuyến bay của Vietjet Air cho phép khách hàng có thể thực hiện:Đổi tên hành khách; Đổi chuyến bay; Mua hành lý/suất ăn; Mua chỗ ngồi; Một số cải tiến cho các tính năng khác

Chuyển tiền ngoài Vietcombank

 Bổ sung trường Loại chuyển tiền cho phép khách hàng lựa chọn Chuyển tiền qua tài khoản hoặc Chuyển tiền qua số thẻ khi khởi tạo giao dịch chuyển tiền ngoài VCB.

Tra soát online

Bổ sung cơ chế thu phí tra soát tự động ngay khi khách hàng thực hiện lập yêu cầu tra soát trên VCB Digibank.

Trạng thái chuyển tiền

Bổ sung thêm chức năng cho phép Khách hàng tìm kiếm các lệnh chuyển tiền tương lai, chuyển tiền định kỳ đã khởi tạo trên trên VCB Digibank trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm hiện tại theo trạng thái lệnh chuyển tiền.

Gói dịch vụ tài khoản

+ Khi khách hàng đăng ký/thay đổi sang Gói tài khoản VCB Eco, VCB Plus, hệ thống không kiểm tra điều kiện khách hàng phải có thẻ Ghi nợ nội địa tại thời điểm đăng ký, thay đổi Gói tài khoản.

+ Đối với khách hàng đang sử dụng gói tài khoản, khi hủy dịch vụ OTT alert, hệ thống sẽ thực hiện Hủy Gói tài khoản và hủy dịch vụ OTT

VCB Booking

Bổ sung giao dịch đặt lịch hẹn tư vấn bảo hiểm tại điểm giao dịch.