Vietcombank đổi hoạt động phòng giao dịch Vĩnh Phú

Theo Vietcombank

(Tài chính) Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Sóng Thần (Vietcombank Sóng Thần) vừa thay đổi tên, địa điểm hoạt động phòng giao dịch Vĩnh Phú.

Địa điểm hoạt động cũ có tên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Sóng Thần - phòng giao dịch Vĩnh Phú, nằm tại số 28 quốc lộ 13, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Từ địa điểm cũ trên được đổi tên thành Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Sóng Thần - phòng giao dịch Bình Phú. Địa điểm mới nằm tại số 28/13 đường DT743, khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.