Vietcombank Gia Lai tặng sổ BHXH cho cán bộ không chuyên trách thôn, làng

PV.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa phối hợp cùng Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai và Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai trao 100 sổ bảo hiểm xã hội cho các cán bộ không chuyên trách thôn, làng trên địa bàn huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, tổng số tiền hỗ trợ là 83.160.000 đồng.

Bà Đỗ Thị Việt Hằng - Giám đốc Vietcombank Gia Lai trao tặng 100 sổ Bảo hiểm xã hội cho các cán bộ không chuyên trách thôn làng trước  sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo địa phương
Bà Đỗ Thị Việt Hằng - Giám đốc Vietcombank Gia Lai trao tặng 100 sổ Bảo hiểm xã hội cho các cán bộ không chuyên trách thôn làng trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo địa phương

Bên cạnh việc đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn đạt hiệu quả cao, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước, Vietcombank Gia Lai luôn triển khai có hiệu quả các hoạt động xã hội, từ thiện tại địa phương. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, từ nguồn đóng góp của CBNV cùng với nguồn vốn từ quỹ phúc lợi của toàn hệ thống Vietcombank Gia Lai đã dành nguồn quỹ hàng năm để thực hiện các chương trình an sinh xã hội, từ thiện tại một số huyện còn khó khăn của tỉnh Gia Lai.  

Cũng với tinh thần đó, qua thời gian triển khai Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Vietcombank Gia Lai nhận thức rõ việc đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ không chuyên trách tại các thôn, làng hiện nay còn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế.

Số lượng cán bộ không chuyên trách tại thôn, làng… được thụ hưởng chính sách BHXH còn ít và chưa đầy đủ. Nhằm chung tay cùng hệ thống chính trị và toàn dân, kịp thời hỗ trợ động viên cán bộ không chuyên trách thôn, làng được thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện mục tiêu bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động theo nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Vietcombank Gia Lai dành tặng 100 sổ BHXH cho cán bộ không chuyên trách thôn, làng trên địa bàn huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Thời gian hỗ trợ là 6 tháng, tổng số tiền hỗ trợ là 83.160.000 đồng, để cán bộ không chuyên trách thôn, làng trên địa bàn huyện Chư Pưh được thụ hưởng chính sách BHXH của Đảng và Nhà nước.

Tại buổi lễ, bà Đỗ Thị Việt Hằng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Gia Lai cho biết: “Chương trình dành tặng 100 sổ bảo hiểm xã hội cho các cán bộ không chuyên trách là tấm lòng và là món quà ý nghĩa của tập thể cán bộ nhân viên Vietcombank Gia Lai giúp cho cán bộ không chuyên trách tại các thôn, làng yên tâm công tác, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hy vọng rằng, mỗi cán bộ sẽ nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện, từ đó tiếp tục tham gia và tích cực tuyên truyền, vận động đưa chính sách BHXH tự nguyện đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn”.

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Minh Thuận – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đại diện địa phương phát biểu cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của tập thể cán bộ nhân viên Vietcombank Gia Lai và hi vọng thời gian tới Vietcombank Gia Lai tiếp tục quan tâm dành nguồn vốn hỗ trợ đến những địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh.

Bên cạnh hoạt động từ thiện trao tặng bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách thôn, làng, Vietcombank Gia Lai đã và đang tiếp tục tài trợ cho các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, chương trình phát thuốc miễn phí cho người bệnh, chương trình tặng áo ấm mùa đông…

Trong thời gian tới, Vietcombank Gia Lai tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn vốn phục vụ công tác an sinh xã hội trên địa bàn, đồng thời sẽ có thêm nhiều hình thức hỗ trợ mới phù hợp với tập quán, điều kiện sinh hoạt, canh tác của đồng bào địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn hỗ trợ.