Vietcombank triển khai thí điểm mô hình dịch vụ chuyển tiền giá trị nhỏ

TBNH

(Tài chính) Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phối hợp với Công ty cổ phần Dịch vụ di động trực tuyến (M_Service) triển khai thí điểm mô hình dịch vụ chuyển tiền giá trị nhỏ dựa trên nền tảng Ví điện tử MoMo cho các khách hàng là cá nhân hoặc các tổ chức sử dụng dịch vụ.

Cụ thể, các dịch vụ được thực hiện bao gồm: Dịch vụ chuyển tiền C2C (Cash to Cash) cho khách hàng không có Ví điện tử MoMo và không có tài khoản ngân hàng; Dịch vụ chuyển tiền M2M (Mobile to Mobile) cho khách hàng có Ví điện tử MoMo và có tài khoản ngân hàng.

Hạn mức thu tiền, chi tiền tối đa tại các đại lý đối với giao dịch chuyển tiền giá trị nhỏ dựa trên nền tảng Ví điện tử MoMo là 5 triệu đồng/khách hàng/ngày. Hạn mức giao dịch đối với Ví điện tử MoMo của đại lý thực hiện theo Quyết định số 2725/QĐ-NHNN ngày 27/11/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là 20 triệu đồng/ngày.

Phạm vi triển khai dịch vụ tại các đại lý do Vietcombank và M_Service lựa chọn, tập trung quảng bá và triển khai dịch vụ tại các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Thời gian thí điểm đến hết ngày 31/12/2015.

Trong quá trình triển khai thí điểm dịch vụ, Vietcombank có trách nhiệm: Phối hợp chặt chẽ với M_Service và các đại lý của M_Service thực hiện đầy đủ các giải pháp kỹ thuật, các quy trình triển khai dịch vụ, đặc biệt chú ý đến các giải pháp an toàn, bảo mật dữ liệu, dự phòng rủi ro và an toàn kho quỹ theo quy định của pháp luật; đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định về quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử tại Quyết định số 35/2006/QĐ-NHNN ngày 31/7/2006 và quy định về việc đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng tại Thông tư số 01/2011/TT-NHNN ngày 21/2/2011 của Ngân hàng Nhà nước.