VietGap mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng ở Quảng Nam

Hà Huyền

(Tài chính) Ngày 26/3/2015, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam đã tổ chức Hội thảo tổng kết mô hình sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) và khai trương nhà sơ chế rau Bàu Tròn tại xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Sản phẩm rau VietGAP ở thôn Hưng Mỹ, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.
Sản phẩm rau VietGAP ở thôn Hưng Mỹ, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.
Mục đích của Hội thảo là nhằm chia sẻ kinh nghiệm áp dụng VietGAP trong sản xuất của các tổ hợp tác; cơ chế thu mua và nhu cầu sản phẩm VietGAP của các đơn vị hợp tác kinh doanh như: Siêu thị Coop Mart Tam Kỳ, Siêu thị Big C và Metro Đà Nẵng, Công ty TNHH Đông Phương.

Đánh giá kết quả mô hình sản xuất VietGap, các đại biểu tham dự Hội thảo đồng quan điểm cho rằng, sau 2 năm áp dụng VietGap đã mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, người sản xuất, doanh nghiệp đến người tiêu dùng và đặc biệt góp phần quan trọng vào bảo vệ môi trường.

Sản xuất theo hướng VietGAP hiện nay chính là giải pháp phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa trong tiến trình hội nhập, nâng cao nhận thức cho người sản xuất và người tiêu dùng, hướng đến sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững. 

Cũng theo các ý kiến thảo luận tại Hội thảo, quy trình sản xuất VietGAP hoàn toàn không quá phức tạp đối với người sản xuất. Tuy nhiên, để mở rộng sản xuất theo hướng VietGAP có hiệu quả cần phải quy hoạch lại các vùng sản xuất, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm; liên kết sản xuất gắn doanh nghiệp với người sản xuất, nhất là mô hình liên kết giữa các siêu thị lân cận; nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý, sản xuất và hợp tác tại các hợp tác xã dịch vụ…

Được biết, trong 2 năm (2013 và 2014), từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam đã hỗ trợ 4 cơ sở trên địa bàn tỉnh áp dụng quy VietGAP trong trồng trọt và chăn nuôi, bao gồm: Hợp tác xã rau, quả Bàu Tròn; hợp tác xã sản xuất dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp Đại Cường - Đại Lộc; hợp tác xã rau sạch Mỹ Hưng - Thăng Bình và Tổ hợp tác chăn nuôi Mười Tín./.