Vĩnh Long triển khai 14 dự án thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp

PV.

(Taichinh) - Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, tính đến hết tháng tháng 4/2015, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai 14 dự án về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và tổ chức lại hình thức sản xuất thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Tỉnh.

Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sản lượng cây hoa màu ở Vĩnh Long đạt năng suất cao.
Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sản lượng cây hoa màu ở Vĩnh Long đạt năng suất cao.

Theo đó, lĩnh vực cây lúa, năm qua ngành nông nghiệp khuyến khích áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi được 1.700ha lúa sang cây trồng khác hiệu quả cao hơn; trên 80% diện tích sử dụng giống xác nhận và tương đương nên năng suất bình quân đạt 6,03 tấn/ha, tăng 3% so với năm 2013.

Diện tích cây màu luân canh tăng gần 8%, hình thành nhiều vùng sản xuất màu có quy mô lớn, tập trung. Xây dựng vùng sản xuất cây ăn rái rải vụ theo hướng xây dựng thương hiệu với diện tích hơn 40.000ha.

Chăn nuôi đang tiếp tục triển khai 4 dự án nuôi gà, vịt thả vườn sử dụng đệm lót sinh học, cải tạo nâng cao chất lượng bò thịt, xây dựng hệ thống nhân giống và hỗ trợ sản xuất giống heo chất lượng cao…

Lĩnh vực thủy sản đang được tổ chức lại khâu quy hoạch, sản xuất theo quy chuẩn sạch phục vụ xuất khẩu và tiếp tục nhân rộng các mô hình nuôi mới có giá trị kinh tế cao.

Trong năm đã mời gọi được 3 doanh nghiệp liên kết đầu tư và tiêu thụ lúa gạo trên diện tích 1.200ha lúa ở các cánh đồng mẫu. Làm cầu nối cho trên 100 lượt doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến tìm hiểu thu mua nông sản.

Mục tiêu tái cơ cấu trong năm 2015 sẽ đầu tư mạnh khâu bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị.