Vĩnh Long: Xây dựng vùng nguyên liệu lúa gạo giai đoạn 2015 – 2020

PV.

(Tài chính) Với mục tiêu hướng đến thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tỉnh Vĩnh Long tích cực triển khai thực hiện lộ trình xây dựng vùng nguyên liệu, thực hiện liên kết và tiêu thụ lúa gạo của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo giai đoạn 2015- 2020...

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất góp phần tăng năng suất, tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận.
Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất góp phần tăng năng suất, tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận.
Theo đó, Tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tạo vùng liên kết của 4 doanh nghiệp xuất khẩu gạo của tỉnh với nông dân về tiêu thụ lúa gạo theo mô hình cánh đồng lớn. Với hệ thống tiêu thụ lúa gạo gắn với tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015- 2020, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của tỉnh đã từng bước xây dựng được hệ thống thu mua của thương nhân để cung cấp cho doanh nghiệp, nông dân tiếp thu ứng dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất ngày càng nhiều, người sản xuất ngày càng quan tâm hơn đến chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Long cũng đang triên khai thực hiện mục tiêu trong năm 2015 xây dựng 3.300ha, đến năm 2020 xây dựng 13.800ha vùng nguyên liệu. Các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo sẽ tổ chức thu mua, tiêu thụ lúa gạo sản xuất ra từ vùng nguyên liệu cho nông dân theo hợp đồng đã ký.

Riêng chương trình bình ổn thị trường năm 2015 có 6 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện với các mặt hàng tham gia bình ổn như lương thực, thực phẩm, dụng cụ học tập cơ bản của học sinh. Các doanh nghiệp tham gia bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu sẽ được ưu tiên vốn vay và hỗ trợ lãi suất theo quy định của chương trình.